1. Know-How
  2. Związek Polskich Przetwórców Mleka

Związek Polskich Przetwórców Mleka wszystkich: 1

Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych

W dniu 13 września 2023 r. w Warszawie odbyła się Ekspercka Sesja Dialogowa, zorganizowana przez Związek Polskich Przetwórców Mleka w ramach realizacji dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych”. W sesji wzięli udział eksperci z zakładów przetwórczych, gospodarstw rolnych, przedstawiciele administracji rządowej, banków, uczelni, organizacji pozarządowych. Celem tego wydarzenia było rozpoczęcie dyskusji o polskim mleczarstwie i określenie kierunków rozwoju branży do 2030 roku.

pokaż