1. Know-How
  2. Wydarzenia/inwestycje
  3. Związek Polskich Przetwórców Mleka

Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych

W dniu 13 września 2023 r. w Warszawie odbyła się Ekspercka Sesja Dialogowa, zorganizowana przez Związek Polskich Przetwórców Mleka w ramach realizacji dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych”. W sesji wzięli udział eksperci z zakładów przetwórczych, gospodarstw rolnych, przedstawiciele administracji rządowej, banków, uczelni, organizacji pozarządowych. Celem tego wydarzenia było rozpoczęcie dyskusji o polskim mleczarstwie i określenie kierunków rozwoju branży do 2030 roku.

Kwestie te rozpatrywano w czterech wymiarach: społeczno-ekonomicznym, klimatyczno-środowiskowym, zdrowotnym oraz obejmującym praktyki transformacyjne i komunikacyjne.

Dyskusja była bardzo rzeczowa, ale równocześnie bardzo żywa i pełna emocji. Gościem była influencerka ekologiczna Paulina Górska. Okazało się, że można ze sobą rozmawiać bez zacietrzewienia, pozostając jednocześnie przy swoich poglądach.

Prowadząca spotkanie dr Karolina Babuchowska z UWM sporządzi podsumowanie sesji i raport, który będzie zawierał m.in. rekomendacje i postulaty dotyczące adresowania wyzwań klimatycznych, zdrowotnych i rynkowych. To na pewno nie będzie kolejny raport, który trafi na półkę, ale będzie dokumentem żywym, z którym będziemy chcieli zapoznać wszystkich interesariuszy. Planowana jest również konferencja podsumowująca nasze prace, aby jak najszerzej móc przedstawić nasze argumenty. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wzięli udział w debacie - mówi komunikat ZPPM.