1. Know-How
  2. Tetra Pak

Tetra Pak wszystkich: 1

Podstawowe etapy przetwórstwa mleka

W jaki sposób przetwarza się mleko? Ten materiał video przybliża to w prosty, łatwy i merytoryczny sposób. Jako wrażliwy surowiec, mleko musi być najpierw przebadane, później przejść separację tłuszczu, homogenizację. Następnie trzeba je poddać obróbce termicznej, by usunąć drobnoustroje. Następnym krokiem jest rozlewanie do opakowań. 

pokaż