1. Know-How
  2. Tetra Pak

Tetra Pak wszystkich: 2

Recykling kartonów po płynnej żywności

Przeciętny karton Tetra Pak składa się w około 70% z tektury, w 25% z tworzywa sztucznego i w 5% z aluminium w celu ochrony jego zawartości – i nadaje się do recyklingu, jeśli istnieją odpowiednie systemy zbierania, sortowania i recyklingu na dużą skalę.

pokaż
Podstawowe etapy przetwórstwa mleka

W jaki sposób przetwarza się mleko? Ten materiał video przybliża to w prosty, łatwy i merytoryczny sposób. Jako wrażliwy surowiec, mleko musi być najpierw przebadane, później przejść separację tłuszczu, homogenizację. Następnie trzeba je poddać obróbce termicznej, by usunąć drobnoustroje. Następnym krokiem jest rozlewanie do opakowań. 

pokaż