1. Aktualności
  2. Polska
Polska

W 2023 r. rósł polski eksport produktów rolno-spożywczych

Źródło: KOWR
Autor: Janusz Górski
© kowr

W 2023 r. odnotowano wzrost wpływów uzyskanych z eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski. Wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski w 2023 r. osiągnęła rekordowe 51,8 mld euro (236 mld zł) i była o 8,1% wyższa niż przed rokiem. 

© kowr

Jednocześnie udział eksportu rolno-spożywczego w wartości całego polskiego eksportu zwiększył się z 13,8% w 2022 r. do 14,7% w roku 2023. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych do Polski wyniósł 33,2 mld euro (152 mld zł) i był o 3% wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 18,6 mld euro (85 mld zł) i było o 19% wyższe niż w 2022 r.

Prowzrostowo na polski eksport produktów rolno-spożywczych w 2023 r. oddziaływało zmniejszenie w porównaniu z rokiem 2022, negatywnego wpływu takich czynników, jak koszty importu zaopatrzeniowego, transportu, energii i paliw. Rozwój polskiego eksportu był w dalszym ciągu wspierany utrzymaniem konkurencyjności cenowej i jakościowej oferowanych produktów żywnościowych szczególnie na rynku UE oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty rolno-spożywcze. Równocześnie generowanym wpływom ze sprzedaży zagranicznej produktów rolnospożywczych sprzyjała postępująca dywersyfikacja eksportu na rynki pozaunijne oraz umiejętność dostosowywania przez eksporterów oferty asortymentowej do specyficznych wymagań konsumentów zagranicznych.

W 2023 r. eksport żywności z Polski był odporny na słabe wyniki gospodarcze Niemiec, które są największym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Wzrost wartości eksportu rolno-spożywczego w 2023 r. był jednak mniej dynamiczny niż w roku 2022, z powodu notowanych spadków cen na międzynarodowym rynku żywnościowym, co przełożyło się na niższe ceny transakcyjne w handlu zagranicznym. Równocześnie tendencje do aprecjacji złotego wobec euro, miały negatywny wpływ na konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych na rynku UE.

Nie bez znaczenia dla polskiego eksportu w 2023 r. była liberalizacja handlu z Ukrainą wprowadzona pod koniec maja 2022 r., czego skutkiem była większa podaż na rynku unijnym ukraińskich produktów rolnospożywczych, stanowiących konkurencję cenową dla produktów krajowych.

Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. W 2023 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 38 mld euro (173 mld zł), co oznaczało wzrost wartości o 7% w odniesieniu do 2022 r. Udział rynku Unii Europejskiej w eksporcie żywności z Polski wyniósł 73%. Eksport do UE charakteryzował się w 2023 r. znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Eksport do tego kraju w całym 2023 r. wyniósł 13,3 mld euro i był o 11% większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski na rynku unijnym były także

  • Niderlandy – 3,2 mld euro, wzrost przychodów o 2%; eksport;
  • Francja – 3,0 mld euro, wzrost przychodów o 4%;
  • Włochy – 2,5 mld euro, wzrost przychodów o 7%; wywożono m.in. sery i twarogi (91 mln euro, 22 tys. ton);
  • Czechy – 2,4 mld euro, wzrost przychodów o 9%; eksport m.in. serów i twarogów (104 mln euro, 24 tys. ton), masła (80 mln euro, 16 tys. ton).

Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów (Niemcy, Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy) wygenerował ponad 24,4 mld euro przychodów, co stanowiło 47% wartości eksportu rolno-spożywczego w 2023 r. W 2023 r. z Polski do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 13,75 mld euro, o 11% wyższej r/r.

Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę (1,2 mld euro, 4,7 mln ton), produkty mleczne (1,1 mld euro, 550 tys. ton), mięso drobiowe (961 mln euro, 530 tys. ton). Największymi pozaunijnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski były Wielka Brytania, Ukraina oraz Stany Zjednoczone.

W przypadku Wielkiej Brytanii wartość eksportu do tego kraju wyniosła 4,2 mld euro i była o 14% większa r/r.

Przychody uzyskane z eksportu rolno-spożywczego na rynek Ukrainy w 2023 r. przekroczyły 1 mld euro, co oznaczało wzrost o 9% r/r. Do Ukrainy sprzedawano przede wszystkim karmę dla zwierząt domowych (97 mln euro, 53 tys. ton), sery i twarogi (87 mln euro, 17 tys. ton), czekolady i wyroby czekoladowe (57 mln euro, 13 tys. ton), pieczywo i wyroby piekarnicze (45 mln euro, 11 tys. ton), kawę (44 mln euro, 10 tys. ton).

Przedsiębiorcy do Stanów Zjednoczonych wyeksportowali artykuły rolnospożywcze o wartości 870 mln euro. Na uwagę zasługuje duży wzrost uzyskanych przychodów ze sprzedaży artykułów rolno-spożywczych na rynek nigeryjski i turecki.

© kowr

Warte przeczytania