1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Waldemar Broś: Konieczne przywrócenie interwencji na rynku mleka

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– Myśmy już znacznie wcześniej mówili na Komisji Rolnictwa, że trzeba podjąć działania i urealnić ceny interwencyjne na rynku mleczarskim. Jest to dziś duży problem i gdybyśmy tego okresu nie przespali, myślę, że dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu – powiedział 16 lutego 2024 r. na spotkaniu branży mleczarskiej Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Prezes Broś nawiązał do wielokrotnych prób zwrócenia uwagi na problemy branży mleczarskiej i sposobów ich rozwiązania poprzez interwencję przy niemożności namówienia do tego innych organizacji mleczarskich.

–  Jeśli kryzys będzie się pogłębiał, trzeba twardo domagać się od Komisji uruchomienia interwencji przy właściwych cenach. Na komisji senackiej myśmy to określili na piśmie na 15 zł za mleka w proszku i 25 zł za masło.

Waldemar Broś zwrócił również uwagę na liczne obciążenia przedsiębiorstw mleczarskich związanych m.in. z opłatą produktową oraz składką do Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Waldemar Broś zwrócił także uwagę na obecne spieniężenie produktów nabiałowych w zestawieniu z cenami za surowiec. – Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że cena 17 lub 14 zł za masło za kg jest ceną dumpingową i to można łatwo udowodnić biorąc pod uwagę 2 11 zł za 1 litr surowca i zakładając koszty pozasurowcowe tylko na 20%.

– To, co nas boli to także kwestia marek własnych, tych dogmatów handlu. Tu musi powstać ustawowe rozwiązanie. To o czym już wcześniej mówiłem to również sprawa podatku i zwolnień na rozwój i inwestycje.

Tego dnia branża mleczarska spotkała się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania