1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Niezmieniony poziom stóp procentowych osłabia polskie mleczarstwo

Źródło: Grupa Mlekovita
Autor: Janusz Górski
© grupa mlekovita

Ograniczenie popytu, zmniejszenie aktywności gospodarczej, utrudniony eksport – Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu największej spółdzielczej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej wskazuje, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie osłabia polskie mleczarstwo. Dodatkowo ponawia postulat likwidacji Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Wysoki poziom stóp procentowych wpływa na ograniczenie popytu i inwestycji, negatywnie wpływa na poziom aktywności gospodarczej. – Decyzja dotycząca pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie osłabia polskie mleczarstwo i całą gospodarkę, zmniejszając popyt i bieżącą konsumpcję. Przy dodatkowo silnej złotówce niekonkurencyjny jest też eksport. Stanowi to istotne zagrożenie dla naszych dostawców – polskich rolników, którym gwarantujemy skup produkowanego przez nich surowca. Dlatego tak ważne jest ustabilizowanie na rynku finansowym, sprzyjające rentowności. Odpowiedzialny za politykę walutową Narodowy Bank Polski powinien wziąć pod uwagę trudną sytuację polskiego mleczarstwa i obniżyć stopy procentowe o minimum 2-3%, do poziomu, który nie groziłoby dalszym osłabianiem polskiej gospodarki i niszczeniem jej konkurencyjności na świecie – podkreślił Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. 

Stopy procentowe utrzymane na niezmienionym poziomie to nie jedyny problem osłabiający polską gospodarkę. Jej bardzo ważnym ogniwem jest rolnictwo i mleczarstwo, a od 1 stycznia 2024 r. podmioty skupujące produkty rolne od rolników, mające status czynnych podatników VAT, są obciążone dodatkowymi kosztami w postaci obowiązkowych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa. – Wielokrotnie już wskazywałem, że wydatek na FOR – w przypadku Mlekovity to ok. 6 mln zł w skali roku – to obciążenie, na które nas nie stać w obecnej trudnej sytuacji rynkowej, gdy zniesiona została zerowa stawka VAT na produkty spożywcze, w tym mleczarskie, a relatywnie wysoko kształtujące się notowania złotego osłabiają eksport. Jestem zdania, że ten Fundusz należy zlikwidować, bo zamiast pomóc, może wręcz zaszkodzić polskiemu mleczarstwu i zagrozić bytowi polskich rolników – dostawców mleka do polskich spółdzielni mleczarskich. I o likwidację Funduszu po raz kolejny apeluję nie tylko do przedstawicieli administracji rządowej, ale i sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – powiedział Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. 

Konsekwencją ponoszenia przez polskie spółdzielnie mleczarskie dodatkowej ogromnej opłaty, przy osłabionej koniunkturze wokół polskiej gospodarki, może być likwidacja gospodarstw produkujących mleko, gdyż przy obecnej presji cenowej ze strony rynku zakłady przetwórcze nie są w stanie pokryć ceną skupu surowca rentowności gospodarstw rolnych.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania