1. Aktualności
  2. Polska
Francja

Savencia Fromage & Dairy podsumowała 2023 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© savencia fromage & dairy

Spółka z Francji kontrolująca w Polsce Mleczarnię Turek i firmę Sery ICC Pasłęk wyliczyła, że na 31 grudnia 2023 r. skonsolidowana sprzedaż wyniosła 6,791 mld euro. To wzrost o 3,7%. Jest on wynikiem silnego wzrostu organicznego +11,6% i efektu strukturalnego (+2,1%), głównie dzięki konsolidacji spółki Williner. Na to jednak nałożyła się w IV kwartale dewaluacja argentyńskiego peso oraz wahania kursów walut Chin, Rosji i USA w stosunku do euro, co dało efekt -10%.

Sprzedaż serów wzrosła o 8% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost ten odzwierciedla z jednej strony korektę cen, a z drugiej solidne wolumeny. Sprzedaż pozostałych produktów mlecznych wzrosła o +17%. Wzrost ten wynikał z bardzo dobrych wyników wolumenowych w niektórych krajach, zwłaszcza z ożywienia w branży gastronomicznej.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania