1. Aktualności
  2. Świat
Finlandia

Valio rozpoczyna restrukturyzację

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© valio

Po trudnym 2023 r. Valio zdecydowało się rozpocząć proces restrukturyzacji. Proces obejmie 1170 osób w różnym zakresie, gdyż będzie miał wpływ na funkcjonowanie fińskiej centrali Valio, usług technicznych, konserwacyjnych i innych. Negocjacje będą dotyczyć potencjalnych zwolnień z pracy oraz istotnych zmian w warunkach zatrudnienia, takich jak zmiany w opisie stanowisk pracy lub zakresu obowiązków. Potencjalne redukcje zatrudnienia obejmą do 130 osób, a planowane istotne zmiany warunków zatrudnienia u 135 osób. 

W sumie Valio zatrudnia około 4300 osób, z czego 3700 pracuje w Finlandii.

Podstawą negocjacji są względy produkcyjno-ekonomiczne i wynikająca z nich restrukturyzacja operacyjna. Jak przyznało Valio, ogólna światowa sytuacja gospodarcza jest słaba, co znajduje odzwierciedlenie również w działalności biznesowej Valio.

– Środowisko operacyjne było dla nas przez długi czas bardzo wymagające. Za negocjacjami w sprawie zmian przemawia kilka czynników: wzrost własnych kosztów operacyjnych Valio, osłabienie popytu na produkty konsumenckie oraz spadek światowych cen produktów przemysłowych. Wszystkie te czynniki zagroziły naszej rentowności. Niestety z tych powodów jesteśmy zmuszeni rozpocząć negocjacje w sprawie zmian – powiedział Marianne Tammela, Wiceprezes Wykonawczy ds. Ludzi, Strategii i Innowacji.

Valio jest własnością około 3400 rolników.

Negocjacje w sprawie zmian mają potrwać sześć tygodni.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania