1. Aktualności
  2. Polska
Indie

Produkcja mleka w Indiach rośnie silnie wspierana przez rząd

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) Indie wyróżniają się średnioterminowym wzrostem produkcji mleka. Zwracają uwagę jednak, że wzrost produkcji słabnie. Brakuje wysokiej jakości pasz, a liczba wysokowydajnych krów mlecznych jest ograniczona. USDA prognozuje, że produkcja płynnego mleka w 2024 r wyniesie 212,7 mln ton (102 mln ton to mleko krowie, 110,7 mln ton pochodzić będzie od bawołów). Oznaczać to będzie wzrost o 3%. Wzrost produkcji OMP wyniesie 0,8 mln ton (wzrost o 4%), a masła 6,9 mln ton (wzrost o 2%) w porównaniu z wolumenem w 2023 r.

W zakresie konsumpcji wewnętrznej Indie prognozują spożycie płynnego mleka w 2024 r. na poziomie 90 mln ton (+3% z 87 mln ton).

Indyjski sektor mleczarski korzysta ze znacznego wsparcia politycznego ze względu na dalekosiężne podejście gospodarcze i skutki społeczno-kulturowe. Rząd Indii realizuje wsparcie spółdzielni mleczarskich w celu zbudowania bezpieczeństwa żywnościowego i dlatego nadał priorytet produkcji mleka. Agencje rządowe działają na rzecz rentowności komercyjnej producentów mleka i ich dobrostanu, ułatwiają zakup mleka, co dodatkowo stymuluje produkcję. Rząd zapewnia spółdzielniom mleczarskim wsparcie finansowe i fizyczne. Na przykład ceny proponowane przez spółdzielnie mleczarskie często pełnią rolę ceny minimalnej. Spółdzielnie mleczarskie pracują także nad poprawą genetyki i zdrowia zwierząt.

Co ciekawe, wkład Indii w światową produkcję mleka wynosi prawie 24%, ale większość jest konsumowana na miejscu. Całkowitą populację bydła i bawołów w kraju szacuje się na 307 mln sztuk, około 1/4 to zwierzęta mieszańcowe o wyższej wydajności.

Produkcja mleka w Indiach wykazuje tendencję wzrostową od dekady. Przewiduje się, że wzrost ten będzie kontynuowany w najbliższej i średniej perspektywie. Wzrost produkcji ma jednak coraz słabszą dynamikę. Tymczasem Indie importują ograniczone ilości mleka i przetworów mlecznych. Import jest w dużej mierze napędzany przez niedobory produkcyjne występujące w okresach luk sezonowych. Na przykład Indie odnotowały wzrost importu mleka i przetworów mlecznych, zwłaszcza tłuszczu mlecznego, na początku 2022 i 2023 r. Przewiduje się, że w 2024 r. poprawi się podaż płynnego mleka, co zmniejszy zapotrzebowanie na import.

Eksport mleka i przetworów mlecznych z Indii stale rośnie, lecz wielkość wywozu jest niska w porównaniu z wielkością wywozu innych eksporterów mleka i przetworów mlecznych. Przewiduje się, że eksport płynnego mleka z Indii w 2024 r. wyniesie 0,02 mln ton, natomiast eksport OMP powinien wynieść zaledwie 0,01 mln ton, a masła 0,03 mln ton.

Do kluczowych indyjskich prywatnych graczy na rynku mleka należą Nestlé, Hatsun, Lactalis. Marki mleka wspierane przez spółdzielnie mleczarskie to Amul, Mother Dairy, Vijaya, Verka i Aavin.

Hinduscy konsumenci zauważają, że ich dochody rozporządzalne rosną wraz z szybką urbanizacją. Z większą ilością pieniędzy zmieniają się wzorce konsumpcji w miastach w kierunku zdrowych przetworów mlecznych.

Polityka rządu ma na celu zwiększenie produkcji do 33% światowej produkcji.

Warte przeczytania