1. Aktualności
  2. Polska
Indie

W 2023 r. wzrośnie eksport nabiału z Indii

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Główny Urząd Statyczny Indii prognozuje, że w okresie styczeń-grudzień 2023 r. produkcja płynnego mleka wzrośnie o prawie 2% do 207 mln ton (przy założeniu zwykłych warunków pogodowych związanych z monsunem południowo-zachodnim w okresie czerwiec-wrzesień oraz wystarczającej dostępności paszy). Produkcja płynnego mleka w 2022 r. została skorygowana w dół do 202,5 mln ton, co jest wynikiem nietypowego monsunu, gwałtownie rosnących kosztów paszy i wybuchu choroby guzowatej skóry bydła. Prognozy wskazują na eksport masła na poziomie 55 tys. ton, a odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) na ok. 60 tys. ton tj. o 11% więcej niż dotychczas.

Hindusi prognozują, że konsumpcja płynnego mleka w Indiach w całym 2023 r. wyniesie 86,5 mln ton, nieco więcej w porównaniu z 2022 r., (prognoza mówi o 85 mln ton). Urząd przypisuje wzrost rosnącej populacji (około 0,67% rocznie), wraz z większą przystępnością cenową produktów ze względu na rozwijającą się gospodarkę i rosnące dochody mieszkańców.

Główny Urząd Statyczny prognozuje, że produkcja OMP w Indiach w 2023 r. wyniesie 740 tys. ton, co stanowi wzrost o prawie 6% w stosunku do oficjalnej prognozy USDA na 2022 r., wynoszącej 700 tys. ton. Produkcja masła w Indiach w 2023 r. będzie wyższa i wyniesie 6,7 mln ton, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do przewidywanej wartości za 2022 r. wynoszącej 6,5 mln ton. Konsumpcja OMP w Indiach w 2023 r. ma wynieść 685 tys. ton tj. 2% więcej wobec 670 tys. ton w 2022 r.

Prognoza eksportu OMP w 2023 mówi o 60 tys. ton co oznacza 11% wzrost w porównaniu do najświeższych prognoz urzędu statystycznego za 2022 r. Eksport masła prognozuje się na 55 tys. ton.

Indie są wiodącym światowym producentem mleka. Około 46% surowca jest konsumowana na poziomie rolnika lub sprzedawana/wymieniana podmiotom niebędącym producentami na obszarach wiejskich. 54% mleka jest sprzedawane do spółdzielni mleczarskich i innych przetwórców. Udział mleka od krów w mleku ogółem wynosi 48% i rośnie.

Potencjał przetwórstwa mleka w Indiach wynosi 66,3 mln litrów dziennie w indyjskich spółdzielniach mleczarskich, dalej 73,3 mln litrów dziennie w firmach sektora prywatnego i 2,5 mln litrów dziennie w firmach producenckich.

Warte przeczytania