1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Kosów Lacki (OSM) zrealizował ambitne inwestycje

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© kosów lacki (osm)

25 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, podczas którego podsumowano 2022 rok. – Po trudnym okresie pandemii, gdy optymistycznie zaczęto starać się wracać do normalności, nadszedł kolejny kryzys. Trwająca wojna na Ukrainie spowodowała, że sytuacja w przetwórstwie mleka stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Trwający od początku 2022 roku drastyczny wzrost cen paliw, energii i surowców wymuszał racjonalne korzystanie z własnych źródeł energii. Spółdzielnia w Kosowie Lackim z sukcesem zakończyła 2022 rok, przy rekordowej liczbie wykonanych inwestycji, przyzwoitym zysku i historycznie wysokiej cenie mleka dla dostawców.

W roku 2022 zrealizowano:

·       nową linię serowarską – rozpoczęto produkcję serów w euroblokach, na które jest największe zapotrzebowanie. Kupiona od syndyka z upadłej ROTR Rypin linia o możliwości przerobu do 200 tys. litrów na dobę, po gruntownej modernizacji zabezpiecza Spółdzielnię w zdolności produkcji serów na najbliższe 20 lat. Po modernizacji to jedna z nowocześniejszych linii w kraju.

·       kotłownię parową zasilaną paliwem gazowym LNG – nowo powstała kotłownia pozwala na uniezależnienie się od jednego rodzaju surowca energetycznego. Realizacja tej inwestycji umożliwia Spółdzielni dywersyfikowanie źródła paliwa w zależności od ich cen rynkowych i kapitalnie sprawdza się w okresie obecnego kryzysu energetycznego

·       kogenerację – dzięki wykorzystaniu skroplonego gazu ziemnego, kogeneracja zapewnia Spółdzielni zasilanie o mocy 528 kWh oraz źródło ciepła

·       linię pasteryzująco-wirującą do serwatki

·       rozbudowę i modernizację magazynu paszowego

·       budowę nowego budynku stacji paliw wraz z modernizacją przyległego do niej terenu

·       zakup i montaż urządzenia do odzysku chłodu z mleka na serowni

·       zakup i montaż fotowoltaiki

·       zakup samochodu dostawczego marki Iveco

Sprawozdanie z realizacji zadań w 2022 roku w formie prezentacji omówił Prezes Zarządu Andrzej Minarczuk. Wskazał, iż Zarząd mleczarni w Kosowie Lackim rozważa dalsze inwestycje, ale tylko przy wsparciu środkami unijnymi. Jak przyznaje Prezes Zarządu OSM w Kosowie Lackim Pan Andrzej Minarczuk, istnieje pilna potrzeba wykonania nowej maszynowi chłodniczej.

Podczas corocznego Zebrania obecny był również Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM, który w swoim wystąpieniu nakreślił obecną sytuację w polskim mleczarstwie zarazem podsumowując miniony rok.

Jak podkreślił podczas spotkania Andrzej Minarczuk, Prezes Zarządu – Nie robimy nerwowych ruchów, staramy się utrzymać jak najkorzystniejszą cenę mleka.

Przedstawiciele mleczarni w Kosowie Lackim jednogłośnie przyznali absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Minarczukowi oraz Wiceprezesowi ds. Technicznych Mikołajowi Żdanukowi.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania