1. Aktualności
  2. Świat
Dania

Popyt w Europie spadł o 5% – ostrzega Arla. Presja na marki

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© arla foods

Jak podała firma, całkowite przychody Grupy Arla wzrosły o 23,2% do 13,8 mld euro w porównaniu z 11,2 mld euro w 2021 r. Wzrost przychodów wynikał prawie wyłącznie ze wzrostu cen. Z kolei średnia przedpłacona cena mleka firmy Arla wzrosła o 40,5% z 37 do 52 eurocentów/kg w 2022 r. W 2022 roku Arla osiągnęła zysk netto w wysokości 382 mln euro czyli 2,8%. – Rok 2022 był rokiem zdominowanym przez inflację i niepewność zarówno dla rolników, jak i dla naszej firmy. Pomimo tych trudnych okolioczności osiągnęliśmy solidne wyniki, podejmując jednocześnie ważne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jako spółdzielnia zrobiliśmy w 2022 r. historyczny krok, podejmując decyzję o wprowadzeniu zachęty do zrównoważonego rozwoju, która wiąże cenę mleka u poszczególnych rolników z działaniami i wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Łącznie co roku redystrybuowane będzie do 500 mln euro, co pokazuje naszą ambicję bycia liderem postępowej hodowli bydła mlecznego – mówi prezes Arla Foods, Jan Toft Nørgaard.

Po dwóch latach wyjątkowego wzrostu sprzedaży detalicznej produktów markowych podczas pandemii COVID-19, wzrost wolumenu produktów markowych zwolnił w 2022 r., ponieważ kryzys kosztów utrzymania dotknął konsumentów i wywarł presję w całym łańcuchu wartości. Znacząca presja na siłę nabywczą konsumentów, szczególnie w Europie i Afryce, doprowadziła do tego, że konsumenci zaczęli kupować tańsze produkty i ogólnie spożywać mniej nabiału. Do końca 2022 r. europejski popyt na produkty mleczarskie spadł o ok. 5% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku.

– Kryzys związany z kosztami utrzymania dotknął nas na całym świecie, w szczególności dotykając nasze marki, które, choć nadal są kluczowym twórcą wartości dla naszej działalności, spadły o 3,2%. Do wyjątków należały nasze marki gastronomiczne Arla Pro, Arla Protein i nasza działalność Starbucks, które wszystkie przyczyniły się do dodatnich wskaźników wzrostu. Nasza międzynarodowa działalność również wzrosła, a marka Puck dobrze sobie radziła na Bliskim Wschodzie — powiedział Peder Tuborgh, Dyrektor Generalny Arla.

 

Arla dzieli swoją działalność na cztery segmenty handlowe.

Arla Europe

Historycznie wysoka inflacja doprowadziła do znacznego wzrostu cen w całej Europie. Przychody wzrosły o 17,4% do 7 771 mln euro w porównaniu z 6 621 mln euro w 2021 r. Wzrost związany z wolumenem produktów markowych spadł o 4,2%, ponieważ konsumenci wybierali tańsze opcje i szukali promocji. Niektóre kategorie produktów i marki odnotowały znaczne spadki wolumenu, z najbardziej dotkliwym wpływem w całej kategorii masła i produktów do smarowania, gdzie spadek wolumenu wyniósł 7%. Pomimo wyzwań, klaster Arla Holandia/Francja/Belgia osiągnął 1,3% wzrost marki. Starbucks odnotował zaś wzrost o 14,4%, Arla Protein o 48,1%, a Arla Pro o 20,4%.

Arla International

Zwiększyła z kolei przychody o 17,2% do 2 463 mln euro z 2 101 mln euro w 2021 r. Większość zmian dotyczyła podwyżek cen, które były konieczne, aby zrekompensować rosnące koszty produkcji. Wzrost wolumenu produktów markowych spadł o 1,2%, ale rekordowy wzrost wolumenu sprzedaży produktów markowych osiągnięto w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wolumeny wzrosły odpowiednio o 4,3 i 21,3%. Firma w Chinach borykała się z trudnościami z powodu pełnej blokady COVID-19 przez cały rok.

Arla Foods Ingredients (AFI), spółka zależna w 100% należąca do Arli, zwiększyła wolumen sprzedaży o 6,8% i odnotowała wzrost przychodów o 29,5% do 1 028 mln euro w porównaniu z 794 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. rok. Silny popyt na specjalistyczne produkty AFI z białka serwatkowego i laktozy chronił marże w bardzo dynamicznym otoczeniu rynkowym z rekordowo wysokimi cenami energii i surowców.

Produkty przemysłowe

Ogólny udział stałych produktów przemysłowych wzrósł do 23,6% w porównaniu z 22,1% w zeszłym roku. Przychody jednostki biznesowej wzrosły o 45,2% do 2 531 mln euro z 1 743 mln euro w 2021 r. w wyniku wzrostu cen towarów. Silna globalna sprzedaż w branży była głównym motorem napędowym konkurencyjnych cen za surowiec płaconych rolnikom.

 

Programy redukcji emisji firmy Arla przyniosły oczekiwane redukcje w 2022 r.

– W ciągu ostatnich kilku lat przyspieszyliśmy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby do 2030 r. osiągnąć nasz docelowy zakres trzech redukcji emisji CO2 o 2 punkty procentowe w 2022 r. i łącznie o 9% w porównaniu z naszym poziomem bazowym z 2015 roku – dodał Dyrektor Generalny Arla Foods, Peder Tuborgh.

W zakresie 1 i 2 Arla obniżyła emisje o 4 punkty procentowe w 2022 r., a łącznie o 29% w porównaniu do poziomu bazowego firmy z 2015 r. Chociaż plany firmy dotyczące przejścia z paliw kopalnych na paliwa odnawialne pozostają nienaruszone, ryzyko zakłóceń w dostawach gazu w Europie wymagało tymczasowego przejścia na ropę, aby zasilić wybrane zakłady produkcyjne i zachować ciągłość dostaw. Arla zrekompensowała te zwiększone emisje poprzez zakup dodatkowych certyfikatów energii odnawialnej. Ponadto Arla ogłosiła nowy cel polegający na wykorzystaniu 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie do 2025 r., co ułatwi podpisanie kolejnych umów na zakup energii.

W 2022 roku Arla podjęła również kroki w celu dalszego przyspieszenia emisji zakresu 3 dzięki opracowaniu modelu zachęty do zrównoważonego rozwoju, który wiąże cenę mleka, jaką otrzymują rolnicy, z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie. Po wejściu w życie modelu Sustainability Incentive w sierpniu 2023 r. rolnicy mogą zarobić do 3 centów euro na kg mleka za swoje działania przyczyniające się do osiągnięcia naszego celu na 2030 r., jakim jest ograniczenie emisji CO₂ z zakresu 3 o 30% na kg mleka i serwatki, a także inne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak zwiększanie różnorodności biologicznej.

Aby nagrodzić wcześniejsze działania i zmotywować gospodarstwa do dalszych ulepszeń środowiskowych, zarząd firmy Arla przeznacza do 500 mln euro rocznie do rozdzielenia między rolników w oparciu o ich indywidualne punkty zebrane w modelu motywacyjnym.

Arla spodziewa się, że wysoka inflacja i zmienność będą nadal wpływać na działalność w 2023 r. Komentując tego skutki, Peder Tuborgh powiedział: – Rok 2023 będzie niewątpliwie kolejnym trudnym rokiem, w którym światowa gospodarka będzie wymagać wyzwań, a skutki wojny na Ukrainie nadal będą wpływać na rynek energii i łańcuchy dostaw. Obecnie obserwujemy pewne złagodzenie presji kosztowej na rolników, w wyniku czego spodziewamy się przywrócenia równowagi podaży i popytu na rynku mleczarskim w ciągu 2023 r. Ceny surowców zaczęły jednak gwałtownie spadać w czwartym kwartale 2022 r., a w 2023 r. spodziewamy się dalszych spadków na rynkach surowcowych. Spodziewamy się również dalszego wyhamowania wzrostu marek ze względu na zmniejszoną siłę nabywczą konsumentów i strach przed recesją.

Kryzys związany z kosztami utrzymania, który według przewidywań będzie miał wpływ na konsumentów przez cały rok 2023, doprowadził do korekty kluczowego wskaźnika ekonomicznego w strategii Arla Future26. Podczas gdy większość Future26 pozostaje aktualna, a zatem niezmieniona, ambicje firmy Arla dotyczące wzrostu wolumenu sprzedaży produktów markowych musiały zostać dostosowane.

Skutki gospodarcze są najpoważniejsze w 2022 i 2023 r., a Arla spodziewa się powrotu do warunków wzrostowych od 2024 r. W oparciu o te założenia Arla spodziewa się spadku sprzedaży produktów markowych w przedziale -1,5 do -3,5 procent w 2023 r. i spodziewa się, że zacznie zwiększać wolumeny ponownie od 2024 r. i dalej w okresie strategii, w przedziale 1-4 proc.

Prognozy przychodów Grupy na 2023 r. mają wynieść 13,6-14,2 mld euro, udział w zysku netto w przedziale 2,8-3,2%, a efektywność w przedziale 55-85 mln euro. Oczekuje się, że dźwignia finansowa znajdzie się w przedziale 2,4-2,8.

Firma przetworzyła w 2022 r. 13,5 miliarda kg.

Arla jest strategiczną marką parasolową firmy dla mleka, jogurtów, śmietany, proszków i serów. Sprzedaż markowych produktów spadła o 4,3% w porównaniu z 2021 r., jednak marka zachowała swój wartościowy udział w rynku. Przychody wzrosły o 10,2% do 3 702 mln euro z 3 359 mln EUR w 2021 r.

Lurpak to wiodąca marka masła i past do smarowania w Danii, Wielkiej Brytanii i obszarze MENA. Lurpak odnotował spadek wolumenu o 7,6% w porównaniu z 2021 r., spowodowany wzrostem cen i ogólnym spadkiem kategorii. Przychody wzrosły o 16% do 750 mln euro z 646 mln euro w 2021 r.

Puck Arla to silna marka na Bliskim Wschodzie i numer jeden wśród serów do smarowania w regionie MENA. Puck zwiększył wolumeny o 4,7%. Przychody wzrosły o 31,8% do 504 mln euro, z 383 mln euro w 2021 r.

Castello stracił 6,9% wolumenowo w porównaniu z 2021 rokiem. Przychody wzrosły o 24,4% do 239 mln euro z 192 mln euro w 2021 r.

Starbucks: asortyment kaw gotowych do spożycia odnotował 12,4% wzrost wolumenu w 2022 r., pomimo wzrostu cen w całym portfolio.

 

Arla Foods to międzynarodowa firma mleczarska należąca do ponad 8900 rolników z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Luksemburga i Holandii. Arla Foods jest jednym z wiodących graczy na międzynarodowej arenie mleczarskiej ze znanymi markami, takimi jak Arla, Lurpak, Puck i Castello. Arla Foods koncentruje się na dostarczaniu dobrych produktów mlecznych pochodzących ze zrównoważonych upraw, a także jest największym na świecie producentem ekologicznych produktów mlecznych.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania