1. Aktualności
  2. Świat
Dania

Arla Foods podkręca ambicje klimatyczne

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© arla foods

Arla Foods zdecydowała o wyśrubowaniu celu klimatycznego ze swojej działalności z 30 do 63% w 2030 r. Został on zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBT) jako zgodny z redukcją wymaganą do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C. To efekt m.in. przechodzenia na ciężarówki wolne od paliw kopalnych, ekologiczną energię elektryczną i rozwiązania niskoenergetyczne.

Wcześniej Arla Foods informowała o rozpoczęciu monitorowaniu wpływu na klimat na poziomie 8 tys. gospodarstw mlecznych. Teraz przyszedł czas na logistykę i produkcję. Dotychczas w okresie 2015-2020 Arla ograniczyła emisje z działalności operacyjnej o 24%, a kolejne kroki obejmują przejście na paliwa inne niż kopalne i rozwiązania niskoenergetyczne w całej firmie.

Do tej pory Arla Foods jest jednym z zaledwie 61 przetwórców żywności i napojów na świecie i jedną z pierwszych na świecie spółdzielni mleczarskich, których „mapa drogowa” dla osiągnięcia docelowego poziomu 1,5°C została zatwierdzona i jest monitorowana przez zewnętrzny podmiot.

– Naszą ambicją jest być w zgodzie z trajektorią 1,5°C we wszystkich zakresach naszego łańcucha wartości, gdy tylko stanie się to możliwe. W związku z tym dokonamy przeglądu nowych wytycznych sektorowych dla rolnictwa po ich opublikowaniu, aby sprawdzić, czy konieczne będą jakiekolwiek zmiany w naszych obecnych planach – mówi Hanne Søndergaard, Wiceprezes Wykonawczy odpowiedzialny za rolnictwo i zrównoważony rozwój w Arla Foods.

 

Można wyróżnić trzy zakresy emisji w Arla Foods w oparciu o definicję protokołu GHG.

Emisje z zakresu 1 dotyczą działań pozostających pod bezpośrednią kontrolą firmy. Obejmują one transport pojazdami Arla oraz emisje z zakładów produkcyjnych Arla.

Emisje z zakresu 2 to emisje pośrednie spowodowane energią kupowaną przez firmę Arla, np. elektrycznością, parą, ogrzewaniem lub chłodzeniem.

Emisje z zakresu 3 pochodzą z zakupionych towarów i usług (np. surowego mleka od naszych rolników i materiałów opakowaniowych), wydobycia i produkcji paliw, transportu zewnętrznego i przetwarzania odpadów z naszych zakładów.

 

Droga firmy Arla do osiągnięcia 63% redukcji CO2 w łańcuchu dostaw obejmuje następujące kluczowe działania:

w logistyce:

Przekształcenie własnej floty cystern do mleka i ciężarówek dystrybucyjnych na rozwiązania wolne od paliw kopalnych, wykorzystując biodiesel, biogaz i pojazdy elektryczne

Zmniejszenie przebiegu dzięki zoptymalizowanym trasom

Zaangażowanie dostawców logistycznych w redukcję ich emisji CO2.

 

w produkcji

Konwersja na 100% zieloną energię elektryczną w Europie poprzez umowy zakupu zielonej energii oraz inwestycje w projekty wiatrowe i słoneczne uzupełnione zakupionymi gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej produkowanej na farmach Arla Foods.

Zmniejszenie zużycia energii dzięki inwestycjom w rozwiązania energooszczędne w zakładach mleczarskich np. rozwiązania do odzyskiwania ciepła, m.in. pompy ciepła, elektryfikacja kotłów i ogólna optymalizacja urządzeń zasilanych energią elektryczną.

 

Pełne cele klimatyczne Arla Foods z roku bazowego 2015 były nastęujące

63% bezwzględnej redukcji CO2e w zakresie 1 i 2 (2020: 24%)

30% na tonę znormalizowanego spożycia surowego mleka i serwatki (2020 r.: 7%)

100% opakowań nadających się do recyklingu pod markami Arla do 2025 r. (2020: ok. 85%)

0% dziewiczego plastiku opartego na paliwach kopalnych dla marek Arla do 2030 r. (2020: ok. 85%)

50% redukcja marnowania żywności do 2030 r. (2020: 24%)

Zero emisji CO2 we wszystkich zakresach do 2050 r.

 

Cele oparte na nauce:

Oparty na nauce cel redukcji gazów cieplarnianych zgodny z 1,5°C jest zgodny z redukcją wymaganą do utrzymania ocieplenia do 1,5°C, najbardziej ambitnego celu Porozumienia Paryskiego. Odzwierciedla to, co według najnowszych badań klimatycznych jest potrzebne, aby zapobiec najbardziej szkodliwym skutkom zmian klimatu.

Pierwotne zobowiązanie Arla Foods zatwierdzone przez SBT we wrześniu 2019 r. było zgodne z 2 stopniami. Celem była 30% redukcja od 2015 do 2030 r. w wartościach bezwzględnych dla emisji z zakresu 1 i 2 i wyrażona jako emisje na tonę spożycia mleka i serwatki dla Zakresu 3.

Arla Foods obecnie zwiększa swoje ambicje, aby spełnić zobowiązanie dotyczące 1,5°C poprzez zwiększenie celu 1 i 2 zakresu do 63%. Ten plan został zweryfikowany pod kątem kryteriów SBT 4.2 i zatwierdzony przez SBT w grudniu 2021 r.

Cel 30% dla zakresu 3 pozostaje, ponieważ cel ten spełnia kryteria SBT dotyczące ambitnych celów łańcucha wartości, co oznacza, że są one zgodne z obecną najlepszą praktyką.

SBT to partnerstwo między CDP, ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania