1. Aktualności
  2. Świat
Francja

Danone chce zredukować emisję metanu do 30%

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Danone ogłosił swój globalny plan działania mający na celu ograniczenie bezwzględnych emisji metanu z łańcucha dostaw świeżego mleka o 30% do 2030 r. Firma spodziewa się usunąć 1,2 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla z emisji metanu. Ten ambitny plan opiera się na postępach, jakie Danone poczynił w latach 2018-2020 zmniejszając już emisje metanu o ok. 14%. Według IPCC 2 redukcja emisji metanu przynosi natychmiastowe korzyści dla klimatu, których nie można osiągnąć dzięki redukcji dwutlenku węgla. Tymczasem produkcja mleka stanowi około 8% całkowitej emisji metanu spowodowanej przez człowieka, w ramach działalności rolniczej i hodowlanej, która odpowiada za około 40% światowych emisji metanu.

Danone chce odgrywać swoją rolę w ograniczaniu emisji metanu koncentrując się na:

·  współpracy z rolnikami w celu wdrożenia regeneracyjnych praktyk mleczarskich i opracowania innowacyjnych rozwiązań

·  współpracy i partnerstwie z rządami i Funduszem Obrony Środowiska w celu skalowania modeli innowacji, raportowania i finansowania z wyprzedzeniem

·  współpracy z rządami w celu poprawy polityki, sprawozdawczości dotyczącej metanu, a także finansowania badań.

Firma będzie informować o swoich emisjach metanu w ramach dodatkowych ujawnień finansowych.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania