1. Aktualności
  2. Świat
Wielka Brytania

Spadki cen mleka w skupie w Wielkiej Brytanii

Źródło: AHDB
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje AHDB produkcja mleka w Wielkiej Brytanii w roku kalendarzowym 2022 osiągnęła 12,4 mld litrów, o 0,5% mniej niż w 2021 r. Przez większą część roku produkcja kształtowała się poniżej poziomu z poprzedniego roku, ale została wzmocniona przez wysoki skup jesienią.  Pod koniec lata ceny mleka osiągnęły poziom 50 p/l, a powrót łagodniejszej pogody spowodował wzrost produkcji w porównaniu z najniższymi poziomami obserwowanymi w ciągu poprzednich 12-18 miesięcy.

Na poziomie globalnym skumulowana produkcja mleka w 2022 r. (do października) jest o 0,7% niższa niż rok wcześniej. Prawie wszystkie kluczowe regiony mleczarskie wyprodukowały mniej w ciągu roku niż w 2021 r., z wyjątkiem USA i Argentyny..

Połączony wpływ rosnącej podaży i ograniczonego popytu spowodował spadek cen na rynkach hurtowych w Wielkiej Brytanii. W rezultacie ekwiwalentna wartość rynkowa mleka (MMV) spadła poniżej 50 p/l po raz pierwszy od dziesięciu miesięcy.

Według Defra, cena mleka farmgate w Wielkiej Brytanii wynosiła średnio 50,4 p/l w październiku, czyli o 54% więcej niż cena z października 2021 r. Jest prawdopodobne, że ceny osiągnęły szczyt w okolicy 50,5 ppl, ponieważ ogłoszono tylko kilka niewielkich podwyżek cen na pozostałą część 2022 r., a następnie obniżki od początku 2023 r.

W grudniu po raz pierwszy od blisko dwóch lat ogłoszono obniżki cen. Cięcia, które mają wejść w życie w styczniu i lutym, wahają się od 0,23 p/l do 3 p/l. Większe cięcia dotyczyły kontraktów na mleko płynne, gdzie spadające ceny śmietanki wywierają presję na zwroty przetwórców.

Słabsze zwroty rynkowe w drugiej połowie roku przełożą się z czasem na ceny mleka sugerując dalsze obniżki wraz z nadejściem wiosny – wskazuje AHDB.

Warte przeczytania