1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Jaki jest wpływ inflacji na zakupy nabiału w Polsce?

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© zppm

– Biorąc pod uwagę wielkość produkcji, eksportu i importu w poszczególnych kategoriach oraz przyrost liczby ludności spowodowany wojną w Ukrainie, można powiedzieć, że mimo wzrostu wartości sprzedaży, zmiana jej wolumenu nie napawa optymizmem – powiedział Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców mleka. – Ilość mleka i śmietany przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji, jaka trafiła na polski rynek w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wzrosła o ok. 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeżeli nawet przyjąć, że dla dużej części ukraińskich uchodźców nasz kraj był tylko tymczasowym przystankiem, to pięcioprocentowy wzrost wolumenu sprzedaży mleka i śmietany jest zbyt mały w stosunku do oczekiwań i potencjalnej chłonności rynku.

– Do tego należy dodać, że w tym samym okresie ilość serów trafiających do sklepów w Polsce wzrosła zaledwie o 1%, produktów fermentowanych o 1,57%, natomiast proszków mlecznych spadła o 7,10%, a masła o ponad 12%. Owszem – spadki te zostały skompensowane wzrostem wartości sprzedaży – zwłaszcza w eksporcie, ale liczby te jasno pokazują, że mleko i przetwory mleczne zdrożały na tyle, że wielu konsumentów po prostu zrezygnowało z ich zakupów – podkreślił nasz rozmówca.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania