1. Aktualności
  2. Świat
Szwajcaria

Emmi współtworzy ekosystem energii odnawialnej

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
siedziba mleczarni emmi © emmi

Projekt, jaki ma zostać zrealizowany w Dagmersellen począwszy od 2027 r., będzie skupiony wokół elektrowni opalanej drewnem, przeznaczonej do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zielonego wodoru. Projekt jest ważnym krokiem na drodze do realizacji celów strategii energetycznej zaangażowanych firm. Czterej partnerzy: firma transportowa Galliker, przetwórca mleka Emmi, producent gazu przemysłowego PanGas (spółka zależna Linde) oraz dostawca energii CKW spodziewają się kosztów rzędu 200 mln CHF.

Elektrownia opalana drewnem po pełnym uruchomieniu wyprodukuje 100 GWh energii elektrycznej i 130 GWh ciepła. Emmi będzie zużywać około 50 GWh ciepła. Inni odbiorcy wytwarzanego ciepła to lokalny przemysł i sieci ciepłownicze w okolicznych wioskach. Zamiarem jest eksploatacja elektrowni opalanej drewnem w jak największym stopniu przy użyciu zrębków i drewna odpadowego z lasów regionalnych. Będzie to wymagać do 200 tys. ton drewna rocznie.

Energia odnawialna z elektrowni opalanej drewnem pomoże mleczarni Emmi pokryć część energii cieplnej potrzebnej w zakładzie w Dagmersellen do produkcji świeżych specjałów serowych tj. mozzarella czy ricotta, a także mleka w proszku. Projekt stanowi kamień milowy na ścieżce osiągniecia zerowej emisji netto, która jest celem Emmi do 2050 r. Emmi będzie również wspierać recykling w obiegu zamkniętym, dostarczając zdemineralizowaną wodę z produkcji produktów mleczarskich do wytwarzania wodoru.

– Razem z Emmi, Galliker i PanGas chcemy przyspieszyć transformację energetyczną i wykorzystać planowany ekosystem energetyczny, aby wnieść znaczący wkład w dekarbonizację i dywersyfikację dostaw energii – wyjaśnił Martin Schwab, Dyrektor Generalny CKW.

PanGas wykorzysta część energii elektrycznej do produkcji wodoru do zasilania floty ciężarówek Galliker. Dzięki „Green Logistics by Galliker” firma Galliker Transport zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla na drogach do 2050 r. Galliker zamówił sześć ciężarówek napędzanych wodorem, które jeżdżą po szwajcarskich drogach od 2020 r. Ponadto PanGas będzie otrzymywać zielony CO2 z procesu spalania, np. do wykorzystania w przemyśle spożywczym.

– W PanGas zawsze byliśmy w branży wodoru. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten projekt pozwoli nam wnieść znaczący wkład w redukcję CO2 i znacznie przybliżyć Szwajcarię do celu dekarbonizacji – mówi Roger Britschgi, Dyrektor Zarządzający PanGas. – PanGas jest zaangażowany w rozwój zrównoważonych technologii wodorowych.

Warte przeczytania