1. Aktualności
  2. Polska
Nowa Zelandia

Fonterra i Nestlé tworzą farmy mleczarskie o zerowej emisji

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© fonterra

Fonterra i Nestlé ogłosiły nawiązanie partnerstwa, którego celem jest pomoc w ograniczeniu emisji z gospodarstw w Nowej Zelandii. Obie firmy dążą do stworzenia i rozwoju rentownej farmy mlecznej o zerowej emisji netto. Oprócz farmy Fonterry program pilotażowy obejmie 50 gospodarstw, a następnie będzie zwiększany w ciągu najbliższych trzech lat.

W ciągu pięciu pierwszych lat projektu farma, prowadzona ze współpartnerem Dairy Trust Taranaki, zbada wszystkie aspekty działalności gospodarstwa w celu ograniczenia emisji (na początku o 30% do połowy 2027 r.). Centrum projektu będzie farma należąca do Fonterry o powierzchni 290 ha. Dairy Trust Taranaki będzie współpracować z Fonterrą i partnerami branżowymi w celu zmniejszenia całkowitej emisji w gospodarstwie, w tym metanu, przy czym zastosowane rozwiązania mają być z korzyścią dla rolnika, dla krów i dla mleka.

Wyciągnięte wnioski zostaną udostępnione podczas dni otwartych z rolnikami, którzy następnie będą mogli zastosować techniki i technologie najbardziej odpowiednie dla ich własnych gospodarstw. Praktyki muszą być ekonomicznie opłacalne i praktyczne do przyjęcia przez rolników.

Dyrektor Generalny Fonterry, Miles Hurrell, mówi, że współpraca pomoże zarówno jego firmie, jak i Nestlé przyspieszyć postępy w realizacji ich celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

– Nowa Zelandia już zapewnia jedne z najbardziej zrównoważonych składników odżywczych na świecie dzięki systemowi mleczarskiemu opartemu na pastwiskach. To nowe partnerstwo przyjrzy się sposobom dalszej redukcji emisji, zwiększając przewagę kraju w zakresie niskiej emisji nad resztą świata. Częścią naszej strategii jest przewodzenie w zrównoważonym rozwoju i dążymy do tego, by do 2050 r. osiągnąć emisję zero netto. Wiemy, że dzięki współpracy z innymi osiągniemy większe korzyści zarówno dla spółdzielni, jak i dla kraju. Współpraca z partnerami takimi jak Nestlé jest dla nas najlepszą okazją do tworzenia innowacyjnych rozwiązań lokalnych i globalnych wyzwań branżowych.

Jennifer Chappell, Dyrektor Generalna Nestlé w Nowej Zelandii powiedziała: – Nasza wizja polega na emisji zerowej netto. Aby zredukować nasze emisje, niezwykle ważna jest współpraca z hodowcami bydła mlecznego i ich społecznościami. Z tego powodu mamy ponad 100 projektów pilotażowych z partnerami na całym świecie, w tym w Nowej Zelandii, a 20 gospodarstw już dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto – powiedziała Chappell.

Partnerstwo Fonterry i Nestlé obejmuje również uruchomienie pilotażowego programu wsparcia rolników emitujących gazy cieplarniane. W ramach tego wieloletniego projektu zarejestrowane gospodarstwa Fonterra otrzymują dodatkowe wsparcie we wdrażaniu zmian mających na celu obniżenie emisji w gospodarstwach, które mogą obejmować rozwiązania takie jak lepsze zarządzanie paszą i pastwiskami oraz zwiększona wydajność produkcji mleka. P

Warte przeczytania