1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Łobżenica (OSM) z dużą zwyżką przychodów i planami produkcji twarogów

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© łobżenica (osm)

Spółdzielnia mleczarska w Łobżenicy osiągnęła dodatni wynik finansowy za 2021 r., który jest znacząco wyższy od osiągniętego zysku w roku poprzednim. Te okoliczności, spowodowały, że mimo wzrostu cen surowca oraz materiałów do produkcji osiągnięto pozytywny wynik finansowy i dodatnią rentowność znacznie wyższą niż w roku poprzednim – dowiaduje się forummleczarskie.pl. Przychody ogółem wzrosły z 76,55 mln zł do 91,27 mln zł.

W 2021 r. mleczarni udało się zakończyć budowę i oddać do użytkowania nową oczyszczalnię ścieków zakładowych. Zakład uzyskał również dofinansowanie z funduszu PROW w kwocie 2,69 mln zł na oczyszczalnię ścieków. Zarząd podpisał też umowę na zakup dwóch kotłów twarożkarskich o poj. 10 tys. l każdy. Nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły w 2021 r. 1,1 mln złotych, a wartość przyjętych aktywów w przedstawianym roku wyniosła 7,9 mln zł.

W 2022 r. nastąpi kontynuacja inwestycji zaplanowanych w 2021 r. wynikających z potrzeb technologicznych i produkcyjnych Spółdzielni, a przede wszystkim:

- instalacja dwóch kotłów do produkcji twarogów

- modernizacja linię i wyposażenie w stację sprężonego powietrza

- realizacja umowy na wykonanie przyłącza gazu ziemnego z sieci średniego ciśnienia, aby umożliwić modernizację kotłowni

- instalacja zbiornika pionowego do mleka o poj. 25 m3.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania