1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Arla Foods w Polsce zwiększyła o 47% sprzedaż serów plasterkowanych

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2021 r. przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę wzrosły o 29% – dowiaduje się Forum Mleczarskie. Produkcja firmy w Polsce odbywa się w Tychowie. Jednakże na wyniki firmy w Polsce duży wpływ ma relacja złotego do euro. Firma odczuwa wzrost kosztów zakupu towarów z Danii w związku z osłabieniem polskiej waluty. Niestety, kurs euro utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie również w 2022 r.

Mimo powyższych trudności i wyzwań Spółka odnotowała w 2021 r. 29% wzrost wolumenu sprzedaży. Największy przyrost uzyskano dzięki rozszerzeniu dystrybucji napojów mlecznych Starbucks, a także poszerzeniu gamy produktowej tej marki.

Rok 2021 był dla Spółki korzystny również pod względem rozszerzenia dystrybucji produktów pod marką Arla Apetina. Spółka osiągnęła 15% wzrost wolumenu sprzedaży produktów tej marki. Spółka rozwinęła również sprzedaż serów żółtych plastrowanych pod marką Arla, gdzie wzrost wolumenu w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 47%.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania