1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Kosów Lacki (OSM) rozwija inwestycje

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2021 r. Spółdzielnia zakupiła i przyjęła środki trwałe w kwocie 1,95 mln zł. Kwoty te wydatkowano m.in. na solownię, krajalnicę serów, Agregat wody lodowej i zamgławiacz powietrza. Ostatnie trzy lata to właśnie prace modernizacyjne działów produkcyjnych, zakup nowych maszyn i urządzeń.

Spółdzielnia w Kosowie Lackim (OSM) prowadziła skup mleka od dostawców na terenie 4 powiatów. Sytuacja skupowa w 2021 r. była trudna, co było przyczyną spadku skupu surowca o 6% do 64,17 mln litrów. Firmie udało się osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 153,27 mln zł. 

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania