1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Wojna, zaburzenia w łańcuchach dostaw, rosnące koszty, tematami spotkania Ministrów

Źródło: MRiRW
Autor: Janusz Górski
© MRiRW

Na marginesie 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się, z inicjatywy Wicepremiera Henryka Kowalczyka, spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier. W wydarzeniu uczestniczył również Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się od 19 lat. Uczestniczą w nim przedstawiciele związków i organizacji branżowych, eksperci, spółdzielcy, producenci i przetwórcy z sektora mleczarskiego.

Cel spotkania

Spotkanie ministrów rolnictwa miało na celu zacieśnienie współpracy krajów naszego regionu w dobie wojny w Ukrainie i kryzysu gospodarczego. Wzmocniona współpraca regionalna ma służyć lepszej identyfikacji wspólnych problemów i wyzwań w zakresie sektora mleczarskiego, ma też pozwolić na skuteczniejsze radzenie sobie z tymi wyzwaniami i wspólne występowanie na forum UE w sprawach ważnych dla producentów i przetwórców mleka w krajach naszego regionu.

Temat rozmów

Tematem przewodnim spotkania ministrów, jak również 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie w kontekście wojny w Ukrainie.

Ministrowie dyskutowali na temat szans i wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, podkreślając, że konieczne jest dostosowanie do zmian klimatycznych, przejście na produkcję zrównoważoną i uwzględnienie oczekiwań konsumentów. Zgodnie wskazywali na potrzebę budowy suwerenności żywnościowej i uniezależnienia UE od importu oraz wsparcia dla sektora mleczarskiego w naszych krajach.

O polskim sektorze mleczarskim

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że polski sektor mleczarski jest jednym z najważniejszych działów krajowej gospodarki żywnościowej, a zakłady przetwórstwa mleka w Polsce są jednymi z najnowocześniejszych w Europie i na świecie.

– Mleczarstwo to jedna z najważniejszych branż polskiego sektora rolno-spożywczego. Generuje ok. 13% przychodów z całokształtu działalności gospodarczej przemysłu spożywczego. Polska jest znaczącym eksporterem przetworów mlecznych na rynek wewnętrzny UE i do krajów trzecich. Polski sektor mleczarski ma duże zdolności adaptacyjne i ciągłość produkcji mleka nie wydaje się zagrożona – zaznaczył Wicepremier Henryk Kowalczyk.

Szef polskiego resortu rolnictwa poinformował o wsparciu, którego Polska udzieli sektorowi mleczarstwa, m.in. w krajowym Planie Strategicznym WPR.

Wyzwania sektora mleczarskiego w Polsce i w UE

Wicepremier Kowalczyk wspomniał o wyzwaniach, które stoją przed sektorem mleczarstwa w Polsce i UE, wymieniając m.in. wojnę w Ukrainie i zaburzenia w łańcuchach dostaw, rosnące koszty środków produkcji, ambitne cele redukcyjne Europejskiego Zielonego Ładu oraz wzrost importu rolno-spożywczego z państw, które nie stosują tak restrykcyjnych standardów dotyczących środowiska i dobrostanu zwierząt jak w Unii Europejskiej. Podkreślił, że wobec tych wyzwań Europa nie może sobie pozwolić na ograniczanie produkcji żywności.

– W obecnej sytuacji podejmowanie działań ograniczających produkcję rolną w Europie jest nieodpowiedzialne i może mieć dramatyczne skutki w skali globalnej. Suwerenność żywnościowa jest najwyższym priorytetem Polski, na równi z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym – zaznaczył Wicepremier Kowalczyk.

Wojna w Ukrainie a założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Polski minister rolnictwa i rozwoju wsi wskazał, że w obliczu wojny w Ukrainie konieczna jest pewna weryfikacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie i zmiana podejścia do Wspólnej Polityki Rolnej. Potrzebujemy polityki związanej z ochroną klimatu, która nie będzie zaburzała bezpieczeństwa żywnościowego w Europie oraz konkurencyjności produkcji europejskiego rolnictwa.

– Należy dbać o równowagę między celami bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiedniego poziomu produkcji żywności w UE a celami Europejskiego Zielonego Ładu. Realizacja ambitnych celów nie może przyczynić się do spadku produkcji, w tym chowu bydła i produkcji mleka w UE, i wzrostu importu. Nie może też zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu i obniżyć konkurencyjności europejskiego rolnictwa – podkreślił Wicepremier Kowalczyk.

Wspólna Deklaracja ministrów rolnictwa

W konkluzjach rozmów w Białymstoku ministrowie rolnictwa podpisali Wspólną Deklarację w sprawie szans i wyzwań dla sektora mleczarskiego związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście realizacji dostosowań do wymogów produkcji zrównoważonej i zmian klimatycznych.

Warte przeczytania