1. Aktualności
  2. Polska

Spomlek (SM) zdecydował ws trigeneracji

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Spomlek (SM) rozstrzygnął postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021 na „Budowę wysokosprawnego układu trigeneracji wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim". Wybrano ofertę firmy Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o.o. z którą w dniu 15 lipca br., podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

Prace będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową na podstawie której uzyskano Decyzję nr 33/2022 Starosty Radzyńskiego  z dnia 14 marca 2022 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działku oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wykonanie instalacji wysokosprawnej trigeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie przemysłowej w Radzyniu Podlaskim przy ul. F. Kleeberga 12 na działce nr 839/13 w obrębie ewid. Radzyń Miasto.

Ostatnie wiadomości o firmie