1. Aktualności
  2. Polska
Świat

USA może znacząco zwiększyć eksport serów

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W opinii analityków z USDA eksport serów u największych państw – producentów zwiększy się w 2022 r. o 2% do 2,64 mln ton tym samym kontynuując wzrostowy trend ostatnich lat. 

Produkcja serów w Australii wyniesie 370 tys. ton w 2022 r., co oznacza spadek z 385 tys. tys. ton w 2021 r. Pamiętać trzeba jednak, że przetwórcy wciąż będą dokonywać wyborów pomiędzy serami a innymi commodities, w szczególności pełnym mlekiem w proszku (WMP). Przewiduje się, że eksport sera wzrośnie o 1% w 2022 r., osiągając 159 tys. ton.

Pomimo spadających dostaw mleka oczekuje się, że produkcja serów w Unii Europejskiej ukształtuje się na poziomie 10,40 mln ton, a eksport wzrośnie z 1,385 mln ton do 1,40 mln ton. Wzrost eksportu będzie miał związek z uruchomieniem kilku nowych zakładów serowarskich, zwłaszcza mozzarelli. Dostawy serowych commodities do Wielkiej Brytanii powinny przy tym powrócić do poziomów z 2020 r. Podczas gdy malejący skup mleka może odbić się na cenach eksportowanych serów, znacznie lepiej wyglądają prognozy dla serowych specjalności. Do kwietnia największymi rynkami dla producentów unijnych specjalności serowych były Wielka Brytania(+10%), Stany Zjednoczone (+12%) i Japonia (-6%) (podobnie jak w 2021 r.).

Duże odbicie eksportu serów powinno ma nastąpić w przypadku serów z USA, gdzie prognozuje się wzrost o prawie 8% do 433 tys. ton w dostawach głównie do Meksyku, Korei Południowej i Japonii. W Meksyku popyt na sery wśród konsumentów o niższych dochodach jest wysoki wobec wysokich cen mięsa. W Korei Południowej i Japonii niższa produkcja lokalna i wysokie ceny na produkty z Australii i Nowej Zelandii dają możliwości amerykańskim eksporterom.

W 2022 r. eksport wzrośnie również z Białorusi (+4%) do 310 tys. ton, natomiast spadnie w przypadku Nowej Zelandii(-5%) do 340 tys. ton.

Warte przeczytania