1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Gostyń (SM) zwiększył wydatki na remonty i inwestycje

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje mleczarnia Gostyń (SM), w 2021 r. koszty remontów wyniosły łącznie 12,68 mln zł i były wyższe od kosztów poniesionych rok wcześniej o kwotę 1,3 mln zł, co stanowi 10,3% oraz były wyższe od założonego budżetu o 682 tys. zł. Mleczarni udało się zwiększyć udział służb technicznych spółdzielni w całkowitym koszcie remontów do 78,6%. Spółdzielnia argumentuje, że wykonywanie remontów przez wyspecjalizowanych, własnych pracowników było tańsze od usług zlecanych firmom zewnętrznym. Oprócz oszczędności spółdzielnia pozostaje niezależna od zewnętrznych wykonawców.

Mleczarnia Gostyń (SM) dodaje: – Poprzez przeprowadzone inwestycje udoskonaliliśmy stan techniczny zakładu, automatyzację stosowanych linii technologicznych co znacznie wpłynęło na poprawę efektywności procesów produkcyjnych, poprawę efektywności energetycznej, jakości oraz bezpieczeństwa. Plan zakładał przeznaczenie na inwestycje w 2021 roku kwoty 9,5 mln zł., a rzeczywiście poniesione nakłady wyniosły 11,46 mln zł – dynamika do roku 2020 131,5%.

Zarząd wymienia, że z ważniejszych zadań inwestycyjnych zakończonych w 2021 roku należy wymienić:

automatyczną linię do pakowania puszek: 2,91 mln zł

zbiorniki magazynowe do mleka 90.000l 2 szt.: 576 tys. zł

samochód cysternę do zwozu mleka: 564 tys. zł

zbiornik procesowy do śmietanki: 334 tys. zł.

Nakłady dotyczą wartości całego zadania łącznie z nakładami poniesionymi w latach poprzednich.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania