1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Irlandia, Włochy i Węgry z największymi wzrostami produkcji mleka w 2021 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Największe procentowe wzrosty w wolumenie skupu mleka w 2021 r. odnotowano w UE na Węgrzech, w Irlandii i Włoszech. W wartościach bezwzględnych są to wolumeny rzędu: Irlandia +472 mln l, Włochy +401 mln l i Węgry +101 mln l. Dominującym zjawiskiem był spadek dostaw mleka. Spośród 27 państw członkowskich UE tylko w 10 przypadkach zaobserwowano niewielki wzrost. 

Mimo wysokich cen mleka podaż mleka nie wzrastała. Liczba krów mlecznych w UE-27 spadła o 1,5%. Spadek ten jest nieco większy niż w 2020 (-1,1%). W UE-27 jest tylko 6 państw członkowskich, w których rośnie liczba krów mlecznych. To dotyczy między innymi Irlandii i Czech.

Niewielki spadek podaży mleka w UE znajduje również odzwierciedlenie w przetwórstwie mleka: produkcja śmietanki konsumenckiej i serów wzrosły, odpowiednio +2% (+165 tys. ton) i +1,6%, z kolei mleko pitne, fermentowane produkty mleczarskie, masło notują lekką tendencją zniżkową. W przypadku masła obserwuje się niewielki wzrost spożycia (+0,6%). Spożycie jogurtów i fermentowanych przetworów mlecznych spadło o około 2%.

Ze względu na nieznaczny spadek podaży mleka i wzrost produkcji sera, produkcja odtłuszczonego mleka w proszku spadła o 6% w 2021 r. Eksport również spadł o 5%. Połowa odtłuszczonego mleka w proszku z UE-27 jest eksportowana. Zużycie wewnętrzne spadło o 7,5%.

Mleko w proszku pełne wykazuje jeszcze większy spadek produkcji (-10%) i eksportu (-13,6%). To konsumpcja wewnętrzna, która w ciągu 5 lat do 2020 r. rosła o 26% (UE-28), spada obecnie o 5%.

Warte przeczytania