1. Aktualności
  2. Polska
Hiszpania

CAPSA Food umacnia się na rynku Hiszpanii

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

Hiszpańska firma mleczarska Corporacion Alimentaria Penasanta (CAPSA Food) umocniła swoją wiodącą pozycję na rynku mleka, śmietanki i masła, osiągając udział w rynku na poziomie około 20%. Rok finansowy 2021 zakończył się rekordowymi obrotami 758 mln euro, co stanowi wzrost o blisko 8 mln euro w porównaniu z 2020 r. Wskaźnik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) wyniósł 37,3 mln euro (45,05 mln w 2020 r.) przy zysku netto 19 mln euro (25 mln w 2020 r.).

Pomimo spadku EBITDA i zysku netto, spółka pozytywnie ocenia wyniki, biorąc pod uwagę wzrost cen. W przypadku energii ceny wykazują wzrost o 100% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ceny opakowań wzrosły o 12% w porównaniu do tego samego okresu w 2020 r., podczas gdy koszty surowców wzrosły o prawie 4%.

W tej sytuacji wdrożone polityki optymalizacji kosztów tj. rozbudowa zautomatyzowanego magazynu i zarządzanie różnymi projektami, były kluczowe w osiągnięciu tych wyników, aby złagodzić efekt inflacji.

Jeśli chodzi o wiodącą pozycję CAPSA FOOD na rynku i porównując z 2020 r., w wyniku dużego wzrostu konsumpcji w domach (w związku z pandemią), spółka obroniła swoją pozycję i utrzymała wartościowy udział w rynku w stosunku do roku poprzedniego, powiększając dystans w stosunku do konkurentów. Mleko płynne zamknęło rok z 19,3% udziałem w rynku, identycznym jak rok wcześniej. W śmietanie utrzymuje udział na poziomie 20,3%, natomiast w rynku masła ma udział 25,3%, prawie o jeden punkt powyżej analogicznego wskaźnika z 2020 r.

Central Lechera Asturiana pozostaje najczęściej wybieraną marką mleczarską przez hiszpańskich konsumentów i trzecią najczęściej wybieraną marką w Hiszpanii według badania Brand Footprint, i jest obecna w 56,7% gospodarstw domowych.

Obszar Food Service odnotował 17% wzrost sprzedaży w porównaniu do 2020 roku, w wyniku reaktywacji hiszpańskiej branży hotelarskiej.

W zakresie eksportu obserwowany jest wzrost eksportu związany z wejściem na dziesięć nowych rynków. Na koniec 2021 r. waga hiszpańskiego eksportu paczkowanego mleka i śmietanki CAPSA Food poza kraje UE wyniosła 16%.

Na rynku wewnętrznym asortyment probiotyków marki 39ytu (nazwa pochodzi od liczby 39 miliardów mikroorganizmów w ludzkim mikrobiomie) jest obecny w ponad 100 aptekach w całym kraju. Ponadto, w wyniku porozumienia zawartego z firmą Delikią, wiodącym operatorem vendingowym w Hiszpanii, CAPSA umieściła swoje produkty we wszystkich ekspresach do kawy. Umowa przewiduje, że CAPSA Food może mieć produkty w ponad 30 000 placówkach w całym kraju.

Rok finansowy 2021 zakończył się 876,5 mln litrów mleka skupionego w 100% w Hiszpanii.

CAPSA Food podtrzymuje swój cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 r., dlatego podejmuje inicjatywy o dużym znaczeniu środowiskowym. W drugim kwartale 2021 r. Central Lechera Asturiana wprowadziła na rynek butelkę o zerowej emisji netto, mając na celu zmniejszenie wpływu jej opakowania i zobowiązując się do zrównoważenia emisji, których nie można było uniknąć. Ta nowa butelka posiada certyfikat AENOR Carbon Neutral Packaging. Ponadto w tym samym roku finansowym na półkach umieszczono nowe kartony po mleku z zakrętkami z trzciny cukrowej, zmniejszając w ten sposób ślad węglowy o prawie 20% w porównaniu do pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzenia kopalnego.

Kolejnym ważnym kamieniem milowym opracowanym w tym roku przez CAPSA Food za pośrednictwem Instytutu Spersonalizowanego Żywienia była prezentacja i zakończenie pierwszego i jedynego hiszpańskiego badania mapy mikrobioty, w którym wzięło udział ponad 500 osób. Badanie zostało przygotowane przez badaczy i naukowców z Katedry UCM/Central Lechera Asturiana przy Wydziale Medycyny Uniwersytetu Complutense w Madrycie.

Warte przeczytania