1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Spółdzielnia Mazowsze (SM) 2,5-krotnie zwiększyła zysk netto w 2021 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© mazowsze (sm)

W 2021 r. spółdzielnia w zasadzie utrzymała poziom skupu mleka (wzrost o 0,4% do 151,17 mln litrów). Zakład zwiększył jednak cenę płaconą rolnikom o 16,3% do poziomu 1,635 zł w stosunku do 2020 r. – Zabezpieczenie przerobu mleka gwarantują nam cztery linie produkcyjne: cheddar, mozzarella i dwie linie sera typu holenderskiego – piszą przedstawiciele zakładu. Jedna z linii pracowała pierwszy rok – chodzi o linię uruchomioną w styczniu, 2021 r. Spółdzielnia doposażyła aparatownię drugim zestawem wirująco-pasteryzującym o wydajności 40 tys. l na godzinę, co w pełni zabezpiecza przyjęcie i przygotowanie surowca do produkcji.

– Zwiększamy także powierzchnię magazynową poprzez budowę nowej hali magazynowej o powierzchni 1000 m2, aby ser mógł odpowiedni czas dojrzewać, a w razie jakiegoś zatoru handlowego była możliwość przechowywania w odpowiednich warunkach. Miesięczna produkcja sera przekracza 1100 ton i trzeba mieć odpowiednią powierzchnię magazynową, żeby bez uszczerbku jakościowego przechować ten produkt.

W 2021 r. mleczarnia Mazowsze (SM) wyprodukowała 3945 ton serów typu holenderskiego, w tym konfekcjonowanych 2100 ton. Wytwarzano również ser typu cheddar: 6311 ton, ser typu mozzarella – 2398 ton. Łączna produkcja serów wyniosła 12 654 tony tj. o 600 ton więcej niż w 2020 r.

Jak podkreśla Zarząd spółdzielni – na uwagę zasługuje – kolejny już rok – mniejsza sprzedaż mleka do firmy Bel Polska, w 2021 roku było to o 2,6 mln l mniej. Mleko sprzedane do Bel Polska stanowi obecnie niecałe 7% skupionego mleka. 

Całkowite przychody mleczarni wyniosły 292,40 mln zł i były o 19% wyższe od wyniku z 2020 r. Zysk netto wzrósł z 2,99 mln zł do 7,33 mln zł.

– Kolejny już rok wzrastają fundusze własne spółdzielni, a w roku sprawozdawczym o 3,2 mln zł do 69 108 tys. zł. Fundusz Zasobowy, z którego pokrywa się ewentualne straty w przyszłych okresach wzrósł do 30 143 tys. zł, co daje nam poczucie bezpieczeństwa w kolejnych latach działalności – mówią przedstawiciele mleczarni.

Nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosły 32,7 mln zł i przedstawiają się następująco:

linia do produkcji sera 20,9 mln zł

modernizacja maszynowni chłodniczej 727 tys. zł

modernizacja stanowisk do odbioru mleka 320 tys. zł

stacja mycia tor 1,2,3,4 za 1,6 mln zł

zestaw do obróbki mleka 5,5 mln zł

budynek kotłowni gaz 488 tys. zł

kotłownia gazowa 1,27 mln zł

modernizacja i adaptacja budynku magazynu technicznego 1,035 mln zł

dwa samochody ciężarowe MAN za 273 000 zł.

Na nową linię serowarską otrzymano zwrot poniesionych nakładów w wysokości 7 mln zł, z ARiMR.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania