1. Aktualności
  2. Polska

Łowicz (OSM) będzie rozwijał się samodzielnie

Źródło: Pb.pl, lowiczanin.info
Autor: Janusz Górski

Trwają zebrania rejonowe członków spółdzielni Łowicz (OSM). Choć będą trwać jeszcze kilka tygodni, można wysnuć, że propozycje wykupu przez Grupę Polmlek lub przyłączenia do spółdzielczych mleczarni: Grupy Mlekovita lub Mlekpol (SM) zostaną odrzucone. Warunki połączenia nie zyskały poparcia, a świadomość wysokiej pozycji rynkowej produktów z mleczarni Łowicz (OSM) jest powszechna.

Mleczarnia Łowicz (OSM) przeprowadziła w 2018 r. kampanię reklamową, wprowadziła rebranding i wymieniła wiele opakowań swoich produktów, które zyskały całkowicie nowy, spójny z symboliką regionu wymiar. Korzyści z tej operacji pojawiają się jednak z opóźnieniem, podczas gdy rozstanie ze współpracującym dotąd ściśle zakładami w Koninie i Kaliszu wraz z niekorzystnymi wynikami finansowymi (strata po 7 miesiącach) wywołały wrzenie. Wielkość straty jest jednak niewspółmiernie mała do obrotów firmy, które przekraczały w ostatnim roku 1,5 mld zł.Od 16 sierpnia w spółdzielni pracuje nowy zarząd: Iwona Grzybowska i Łukasz Siewierski. Ze stanowisk zrezygnowali: Karolina Strzelecka pełniąca funkcję Prezesa, Wojciech Jezierski, Wiceprezes ds. Handlu i Marketingu i Lech Dębowski, Wiceprezes ds. Produkcji i Inwestycji. Wygląda na to, że młody zarząd nie zamierza się poddać.

Ostatnie wiadomości o firmie