Włoszczowa (OSM): Dwucyfrowy wzrost

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 6/2011 (49)Wywiad z Stanisławem Skórą,
Prezesem we Włoszczowa (OSM)


Jaki był dla mleczarni Włoszczowa (OSM) rok 2011?

Rok 2011 był dla naszej mleczarni kolejnym rokiem rozwoju zarówno pod względem technicznym jak i rynkowym. Uruchomiliśmy nowe inwestycje, dzięki którym możliwe było zwiększenie produkcji oraz zrealizowanie większej sprzedaży. Pierwszy raz w naszej historii sprzedaliśmy ponad 12 000 ton serów dojrzewających, zaś wzrost sprzedaży jest dwucyfrowy. Umocniliśmy się w czołówce spółdzielni mleczarskich w Polsce, zaś nasze produkty wygrywały testy konsumenckie oraz konkursy. Za śmietany uzyskaliśmy tytuł „najwyższa jakość” w ocenie przeprowadzonej na targach Mleko Expo, za ser Rajski z dziurami otrzymaliśmy nagrodę Skrzydła 2011, zaś jogurt naturalny 0% został nagrodzony tytułem „Nasze Dobre Świętokrzyskie”.

Które produkty z Włoszczowy (OSM) najlepiej sprzedawały się w 2011 roku?

Ponad 50% naszej sprzedaży stanowią sery dojrzewające. Wśród nich najbardziej cenionym jest nasz wiodący ser Włoszczowski z dużymi dziurami. Bardzo dobre opinie rynkowe notuje również ser Rajski z dziurami, który charakteryzuje się bardziej delikatnym smakiem i równomiernie rozmieszczonymi dziurami. Spośród wyrobów galanteryjnych bardzo dobre wyniki sprzedaży osiąga serek wiejski, serek do chleba, jogurt naturalny oraz śmietany.Jak Pan Prezes ocenia kondycję drobnego i wielkopowierzchniowego handlu u schyłku 2011 roku? Czy spodziewa się Pan dalszej konsolidacji w handlu hurtowym i detalicznym w 2012 r?

Moim zdaniem zarówno handel detaliczny jak i hurtowy będzie się dalej konsolidował wokół nowoczesnych sieci super- i hipermarketów oraz hurtowni Cash&Carry. Na rynku nie ma już miejsca dla słabych, źle zarządzanych firm. Dynamiczny proces konsolidacji handlu na pewno wymusi konsolidację produkcji, która do tej pory przebiegała dość wolno i napotykała na wiele problemów.

Jak Pan postrzega pozycję negocjacyjną polskich mleczarni w kontekście zmian omówionych powyżej?

Polskie mleczarstwo jest nadal zbyt rozdrobnione. Liczba producentów wyrobów mleczarskich jest zbyt duża, aby wszyscy mogli liczyć na spokojne funkcjonowanie. Taka sytuacja sprawia, że pozycja negocjacyjna mniejszych producentów bardzo słabnie, zarówno w przypadku negocjacji z hurtowniami jak i sieciami handlowymi jak i dostawcami surowców i materiałów do produkcji.

Jakie zadania stoją przed polskim mleczarstwem w 2012 roku?

Aby polskie mleczarstwo mogło konkurować na rynku globalnym niezbędna jest koncentracja produkcji oraz większa specjalizacja, tak aby możliwe było obniżenie jednostkowych kosztów produkcji.

Czy Włoszczowa (OSM) planuje w 2012 roku inwestycje w zakładzie i w nowe produkty? Na jaką kwotę i czego będą te inwestycje dotyczyć?

Inwestycje są konieczne dla dalszego rozwoju naszej mleczarni oraz sprostania wymaganiom naszych konsumentów. Aktualnie zakończyliśmy rozbudowę magazynu wyrobów, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków oraz zakupiliśmy nowe maszyny do istniejących już linii technologicznych. W przyszłym roku również planujemy inwestycje mające na celu poprawę wydajności oraz jakości produkowanych wyrobów.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także