Chłodnictwo i przemysł mleczarski

dr inż. Jarosław Kowalik
Forum Mleczarskie Biznes 3/2011 (11)

Aby produkt zachowywał wysoką jakość i trwałość musi zostać oziębiony po procesie obróbki termicznej. Taki efekt osiąga się dzięki stosowaniu płytowych wymienników ciepła z wykorzystaniem wody lodowej. Mleko magazynowane jest w tankach o dużej pojemności, które są instalowane zazwyczaj na zewnątrz budynków.

Mleko zostaje schłodzone do temperatury około 4-5°C i zazwyczaj jest krótko magazynowane w tzw. tanku buforowym, zanim nie zostanie rozlane do opakowań lub przeznaczone na inne produkty mleczarskie.

Zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi zapakowany produkt układany jest na paletach i po właściwym oznakowaniu trafia do magazynu dystrybucyjnego. Pomieszczenia do przechowywania powinny być czyste, chronione przed światłem oraz chłodzone. Temperatura przechowywania i transportu produktów mleczarskich powinna być mniejsza niż 8°C. W sklepach mleko spożywcze musi być przechowywane w lodówkach w temperaturze nie wyższej niż 10°C. Mleko sterylizowane UHT można przechowywać w warunkach otoczenia (temp. 20-25°C), jednak zaleca się jego chłodnicze przechowywanie.

W transporcie produktów spożywczych stosowane są urządzenia chłodnicze napędzane silnikiem pojazdu i odrębnym napędem. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń chłodniczych w transporcie produktów są bardzo wysokie, ze względu na często zmieniające się ekstremalne warunki pogodowe. Produkty transportowane na dalsze odległości powinny być umieszczone w warunkach precyzyjnego systemu monitoringu i dobrej cyrkulacji powietrza.Strona 3 z 4