Pakowanie: Pakowanie na linii

Oliwia Zakrzewska
Forum Mleczarskie Biznes 3/2021 (44)
© fm

W przemyśle mleczarskim kwestie związane z procesem pakowania produktów spożywczych w opakowania jednostkowe są równie ważne jak te związane z surowcami czy technologią produkcji. Obserwujemy tendencję do wybierania rozwiązań przyczyniających się do uzyskiwania aseptycznych opakowań, wykonanych w całości z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Na rynku linii pakujących znajdują się rozwiązania firm tj. GEA, Euro-PAN, Radpak, Ulma Packaging, Sealed Air i Trepko.

GEA proponuje usługi projektowania, produkcji i instalacji, montażu i rozruchu najodpowiedniejszego urządzenia do wszystkich rodzajów napojów. Firma oferuje produkcję i integrację systemów pozwalających na pakowanie różnych pojemników tj. butelki plastikowe, butelki szklane, baryłki, słoiki, puszki, opakowania kurczliwe, skrzynki, tace. Firma oferuje wybór podstawowych i wtórnych przenośników do pakowania, przenośników do palet – poziomych i pionowych, zgarniaczy, rozdzielaczy butelek, systemów do suszenia, paletyzatorów, depaletyzatorów i toreb na produkt luzem. GEA dostarcza kompletne linie pakujące, umożliwiające pakowanie, etykieciarki czy dostarczane przez partnerów firmy urządzenia do pakowania termokurczliwego. Ciekawostką są webinaria prowadzone przez GEA i dotyczące oferowanych przez nich urządzeń.

Kolejnym dostawcą linii pakujących jest firma Radpak posiadająca własną bazę produkcyjną. Firma dostarcza kompletne linie pakujące typu Turn Key, od produktu luzem, poprzez produkty foliowane, kartonowanie, pakowanie zbiorcze i paletyzowanie. Radpak dostarcza kompletne linie pakujące, pionowe maszyny pakujące, kartonowanie zbiorcze, kartoniarki. W przypadku kartonowania zbiorczego firma umożliwia grupowanie wielu produktów jednostkowych w różnorodne opakowania zbiorcze za pomocą maszyn, tj. maszyna do kartonowania zbiorczego RKZ-27, kompletny system grupowania i pakowania zbiorczego w kartony klapowe RGZ, maszyna przeznaczona do kartonowania zbiorczego w karton typu tacka z pokrywą zorientowaną do wewnątrz, maszyna formująca kartony typu RSC/FEFCO z możliwością zamknięcia dna taśmą lub klejem, linia pakująca przystosowana do pracy z kartonami typu RSC/FEFCO. Przedsiębiorstwo proponuje kartonowanie opakowań typu doypack w kartony zbiorcze z systemem łączenia strug, który to umożliwia odbieranie opakowań jednostkowych z maksymalnie trzech strug taśm podających i łączenie ich w jeden rząd, a samo pakowanie jest wydajne. W portfolio można znaleźć także m.in. maszynę do kartonowania zbiorczego z górnym ładowaniem produktu. Maszyna ta zlicza, grupuje, podaje produkt do uformowanego z góry wcześniej w sposób automatyczny kartonu. Stosując technologię przesunięcia fazowego odstępy między produktami są bardzo małe czyniąc opakowanie zbiorcze opakowaniem o kompaktowych rozmiarach. To rozwiązanie zaprojektowano do pracy z opakowaniami o dnie eliptycznym oraz płaskim. Ta technologia jest uniwersalna i można wykorzystać ją do pakowania kartonów, toreb, butelek, pojemników itp.

© sealed air

Firma Ulma Packaging w swojej ofercie posiada maszynę termoformującą TFE 700 Termoforming, która pracuje z miękką bądź twardą folią w atmosferze modyfikowanej (MAP) bądź próżni. Jest to maszyna termoformująca o najwyższym poziomie wydajności. Maszyna ta może być wykorzystana w branży spożywczej, a także w przemyśle medycznym, z pewnymi adaptacjami. Konstrukcja maszyny składa się ze stali nierdzewnej oraz materiałów antykorozyjnych z dostępem do systemu próżniowego bądź gazowego, celem uzyskania powietrza modyfikowanego (MAP). Funkcjonalne moduły umożliwiają przystosowanie do różnych formatów i wymogów produkcji. Ponadto maszyna posiada łatwy dostęp do wewnętrznych części oraz ma zdejmowane osłony boczne. Ponadto program konserwacyjny jest zintegrowany w panelu sterowania, natomiast samo zarządzanie maszyną może odbywać się na odległość za pomocą zdalnego systemu wsparcia sterowania za pomocą ethernetu i dostępu do internetu. Do głównych opcji maszyny należą: system dozowania i załadunku produktu, uchwyt matrycy/rolki odbieraka, zbieracz opakowań, systemy kodowania oraz nadruku, tester jakości zgrzewania UST, wykrywacze metalu i integracja linii końocowej.

Kolejny model to maszyna pionowa Vertical (VFFS) VTI 500, która tworzy potrójne zgrzewane opakowania. Przeznaczona jest dla aplikacji o średniowysokich prędkościach produkcyjnych. Model VTI 500 został zaprojektowany z myślą o pakowaniu szerokiej gamy produktów tj. płyny, pasty, proszki, granulaty i inne drobne produkty. Opcje modelu to między innymi: lewostronne mocowanie szafy pozwalające na podwójne pakowanie, stół próżniowy dla szybkiej zmiany rolki, fotokomórka dla folii zadrukowanej, pas próżniowy podawania folii, system podawania gazu do pakowania w atmosferze ochronnej, impulsowa i ultradźwiękowa szczęka zgrzewająca, kontrola położenia i naprężenia folii, specjalne noże dla systemu „easy open”, komunikacja za pomocą LAN ethernet, etykietownice i drukarki czy zintegrowany moduł cięcia. Model TFS 600 – Termoforming został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie wymogi sanitarne. To maszyna, która przeznaczona jest do pracy z elastyczną lub sztywną folią, podobnie jak poprzednie modele, z możliwością pakowania w próżni lub w atmosferze modyfikowanej. Jest to model o wysokim poziomie wydajności. Każda sekcja została tak skonstruowana by przewyższać i tak już rygorystyczne wymogi czystości i higieny, którym musi sprostać przemysł spożywczy. Model TFS 600 to urządzenie umożliwiające pełne dostosowanie w zakresie formatu opakowań i produkcji dzięki modułowej konstrukcji zapewniającej maksymalną uniwersalność opakowań. Rama została tak skonstruowana, że ma profil zamknięty, aby zapewnić wytrzymałość i sztywność urządzenia. Ponadto model posiada niezależną szafę elektryczną, panel kontrolny, komunikację z urządzeniami zewnętrznymi. To tylko kilka przykładów z bardzo bogatej oferty firmy Ulma Packaging.

© fm

Specjalistyczne rozwiązania posiada także firma Sealed Air, która wypuściła na rynek nowatorski, automatyczny system do pakowania z ciągłym przepływem produktu SVS45 marki Cryovac. Próżnia uzyskiwana jest tu dzięki efektowi różnicy ciśnień. Urządzenie nie wymaga operatora, nie narusza struktury sera oraz poprawia wygląd końcowego opakowania. Cryovac SVS45 łączy w sobie próżnię uzyskiwaną dzięki różnicy ciśnień, gdzie dysza wyciąga powietrze z opakowania, z kontrolowanym systemem zgrzewania na gorąco. Ciągły przepływ produktów na linii zapewnia dużo większą wydajność niż przy liniach z użyciem komory próżniowej. Brak komory próżniowej, która jest ograniczeniem przy wyborze rozmiaru sera, sprawia, że na jednej linii można pakować sery dowolnej wielkości i kształtu – od małych opakowań konsumenckich, po bloki ważące 25 kg lub większe. Maszyna pakuje z prędkością od 10 do 40 sztuk na minutę, zależnie od wielkości sera.

Oprócz zachowania jakości sera i większej wydajności, SVS45 zapewnia też producentom sera mniejsze zużycie energii i możliwość stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów. Maszyna potrzebuje 50% energii, w porównaniu do systemów dających podobne rezultaty, przy jednoczesnej poprawie szybkości pakowania i ochronie struktury sera. SVS45 zużywa 10 razy mniej sprężonego powietrza, w porównaniu do tradycyjnych maszyn do pakowania próżniowego, co przyczynia się do zmniejszonego zapotrzebowania na energię.

Cryovac SVS45 nadaje się do stosowania materiałów, które pomagają ograniczać ślad środowiskowy, takich jak worki termokurczliwe Cryovac. Materiały termoformowalne, które są często używane do pakowania eurobloków ważą ok. 71 g, natomiast worek termokurczliwy Cryovac o połowę mniej – ok. 32 g. Taka zmiana opakowania pozwoli producentom serów na ograniczenie ilości materiałów opakowaniowych oraz śladu węglowego.

© sig

Producenci serów generalnie wolą używać systemów z miękką próżnią, ale to zwykle wiązało się z ograniczeniami wydajności i szybkości pakowania. Teraz nie ma już potrzeby wybierania między szybkością pakowania a jakością sera. Firma Trepko przedstawia klientom swoją nowość, polegającą na wdrożeniu programu do pakowania bardzo dużych porcji np. bloków produktów czy napełnianie i zamykanie kartonów 25 kg. Wszystkie tego typu urządzenia mogą zostać zestawione w linii z systemami pakowania zbiorczego. Ponadto Trepko proponuje także nowość, polegającą na wdrożeniu systemu monitorowania zdalnego OEE. System ten opiera się na danych zebranych w czasie rzeczywistym pracy urządzenia. Zebrane z maszyny dane są następnie przesyłane za pośrednictwem internetu na komputer, tablet czy telefon komórkowy użytkownika. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia dostęp do danych z maszyn. W ofercie firmy Trepko znajdują się następujące serie produktów:

  • seria 710 – automat do pakowania zbiorczego w kartony
  • seria 720 – automat do formowania tacek
  • seria 730 – tunel obkurczający
  • seria 740 – paletyzator płytowy/robot paletyzujący
  • seria 750 – system przenośników
  • seria 760 – stacja Pick&Place
  • seria 770 – pakowanie zbiorcze w kartony typu sleeve
  • seria 780 – automat do pakowania w kartony.

Ponadto w swej ofercie Trepko posiada także maszyny formujące umożliwiające napełnianie i zamykanie, urządzenia umożliwiające formowanie i owijanie, napełnianie i zamykanie oraz napełnianie (systemy dozujące).

Daniel Rekowski, Key Account Manager w SIG

Daniel Rekowski

Key Account Manager w SIG

Przemysł mleczarski dynamicz­nie się profesjonalizuje. Nie tylko pod względem stosowanych urządzeń, ale także w zakresie technologii i procesów produkcji oraz pakowania. Coraz większą rolę odgrywa współ­czynnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness), czyli całkowita efektywność urządzeń. Dlatego też kluczowa jest ostateczna wydajność linii produkcyjnej liczona w litrach lub kilogramach wyrobu gotowego wprowadzonego na magazyn w ciągu jednej zmiany czy doby. Niezwykle dużo uwagi poświęca się redukcji zużycia mediów oraz minimalizacji strat produkcyjnych. Obok pary, wody, sprężonego powietrza i energii elek­trycznej to odpad w postaci opakowań, a także straty „białego złota” są największą troską menadżerów pro­dukcji. Dlatego w powadzonej analizie porównawczej dostępnych na rynku aseptycznych linii pakujących, SIG Combibloc korzysta z parametru TFC (ang. Total Filling Cost) czyli całkowitego kosztu nalewania. Polega on na wyliczeniu ogólnego kosztu napełniania, który poza ceną opakowania zawiera koszty pracy, mediów oraz kluczo­wego w każdym przedsiębiorstwie odpadu zarówno w postaci materiału opakowaniowego jak i surowca. Wsparciem dla Klientów jest również system monitoro­wania wydajności i przestojów produkcyjnych, w który wyposażone są linie nalewające SIG Combibloc. Coraz częściej są one uzupełniane o specjalne instalacje moni­torowania zużycia mediów na poszczególnych etapach procesu produkcji i pakowania.

Sztuką jest pogodzenie wysokiej wydajności z różnorod­nością dostępnych opakowań pozwalającą na wyróżnie­nie produktu na półce sklepowej. Z tego też powodu wielość dostępnych formatów i pojemności opakowań w ramach jednej linii nalewającej spotyka się z uzna­niem użytkowników systemu SIG Combibloc.

Wobec wysokiej dynamiki rynku krajowego, a także ryn­ków eksportowych rośnie znaczenie płynności dostaw i wysokiej reaktywności dostawców. Odpowiedzią SIG Combibloc na wysoką zmienność planów produkcyjnych w mleczarniach jest unikatowy model logistyczny za­pewniający nawet 7-dniowy termin realizacji zamówień. Co warto podkreślić, szczególnie w kontekście stabilno­ści łańcuchów dostaw, polskie mleczarnie zaopatrywane są w opakowania produkowane wyłącznie w Europie.