1. Komunikaty
Polska

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© pim

Polska Izba Mleka wraz z Ambasadą Królestwa Danii mają ogromną przyjemność zaprosić na warsztat będący częścią duńsko-polskiego sojuszu na rzecz zrównoważonej produkcji mleka i przetworów mlecznych. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 listopada w Rezydencji Ambasadora Danii przy ul. Filtrowa 13 w Warszawie. 

Warsztaty pozwolą duńskim i polskim firmom zaprezentować rozwiązania i podzielić się doświadczeniami w produkcji mleka, a następnie odbędzie się lunch networkingowy. Będzie to okazja dla duńskiej i polskiej strony do wzajemnego poznania się. Ambasada Danii zapewni tłumaczy podczas całego wydarzenia. Podczas wydarzenia omówimy rozwiązania dla obecnych wyzwań w polskim sektorze mleczarskim:

· Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami pracy i energii? Wdrażanie nowych technologii lub modernizacja sprzętu w celu poprawy wydajności.

· Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach linii przetwarzania żywności w celu zminimalizowania zużycia energii, optymalizacji wykorzystania i jakości surowców, ułatwienia ponownego wykorzystania wody i zmniejszenia ilości odpadów w kierunku bio-gospodarki opartej na obiegu zamkniętym.

· Efektywne wykorzystanie zasobów, w tym optymalizacja zużycia wody i paszy lub produkcja biogazu w celu obniżenia kosztów energii. Jakie są wyzwania i bariery?

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy o przesłanie: 

-imienia i nazwiska, 

-adresu mailowego, 

-numeru kontaktowego oraz 

-zajmowanego stanowiska osoby uczestniczącej 
na adres mailowy kruszewska@izbamleka.pl.

Termin zgłoszeń: 25 października

Informujemy, iż liczba miejsce jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania