1. Komunikaty
Polska

10 dobrych praktyk Hochland w raporcie FOB 2022

Źródło: Hochland Polska
Autor: Janusz Górski
© hochland polska

Kolejny rok z rzędu Dobre Praktyki Hochland Polska dotyczące Zrównoważonego Rozwoju i CSR  zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i opublikowane w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2022”. Wśród nich znalazły się działania dotyczące praktyk z zakresu pracy, obszaru środowiska oraz zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej. 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to wydawana od 2002 roku najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w minionym roku. W obecnej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez 272 firmy i wyróżniono 10 inicjatyw zrealizowanych przez Hochland Polska. 

– W Hochland Polska wiemy, że aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku. Dlatego jesteśmy dumni, że już kolejny rok z rzędu FOB wyróżniło nasze działania w tym zakresie.  Musimy pamiętać, że odpowiedzialność zakładu produkcyjnego nie ogranicza się jedynie do jego działalności operacyjnej. Konieczne jest całościowe spojrzenie na proces produkcji w aspekcie ekonomicznym, jak i biorąc pod uwagę jego wpływ na środowisko naturalne. Istotne są uczciwe rozmowy i podejmowanie wspólnych działań z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Dlatego naszym celem jest nie tylko kontynuowanie naszych wieloletnich dobrych praktyk, ale także proponowanie nowych rozwiązań, które pozwolą nam pracować w zgodzie z ideą Zrównoważonego Rozwoju – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.


10 praktyk Hochland w Raporcie Dobrych Praktyk FOB 2022
1.    Aplikacja Sherlock Waste
W 2022 roku firma Hochland we wszystkich lokalizacjach uruchomiła aplikację Sherlock Waste, która pozwala w prosty sposób identyfikować pola do ewentualnych usprawnień procesów, do likwidacji marnotrawstwa, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i higieny prac oraz ochrony środowiska. Dzięki temu każdy pracownik ma realny wpływ na usprawnienie realizowanych przez niego procesów i zadań. Za wdrożenie systemu odpowiadał Zespół Customer Success z firmy Sherlock Waste. Firma Hochland poprzez wdrożenie aplikacji miała na celu zaangażowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia i poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań. Od początku uruchomienia programu zgłoszono 224 problemy oraz 280 pomysłów, z czego wdrożono 59 rozwiązań. W systemie zarejestrowanych jest 215 pracowników. Zrealizowane rozwiązania powinny przełożyć się w przyszłości na zmniejszenie liczby i częstotliwości wypadków, a także zmniejszenie zużycia zasobów, co w efekcie.

2.    Program „Almette chroni Łąki”
Firma Hochland poprzez projekt Almette chroni łąki uczy, jak ważne są łąki dla ekosystemu. W 2022 roku udostępniono narzędzia i zachęcano do wysiewania łąk we własnych ogrodach i na balkonach: w Warszawie stanęły dwa łąkomaty, a pracownicy Hochland dostali łącznie 850 paczek ze specjalną mieszanką nasion. Mogli też wziąć udział w konkursie fotograficznym, a 12 najlepszych prac trafiło do firmowego kalendarza. Firma współpracuje przy realizacji projektu z zarządem zieleni miejskiej, popularyzatorami nauki i influencerami (Janina Daily).
3.    Sprzątania świata
Pracownicy działu zrównoważonego rozwoju oraz IT Hochland byli zaangażowani w tworzenie ekologicznej gry terenowej. Pracownicy zagrali w grę podczas pikniku rodzinnego w Kaźmierzu oraz w czasie akcji „Sprzątania świata” – razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Kaźmierza i Zespołu Szkół Technicznych z Tarnowa Podgórnego. Gracze pokonywali trasę poprzez poszukiwanie kolejnych kodów QR ukrytych w lokalizacjach, które są wskazywane po poprawnym rozwiązaniu zadań. Pytania dotyczą zagadnień ekologicznych. Ta edycja poświęcona była oszczędzaniu zasobów i bioróżnorodności. W grze terenowej wzięło do tej pory udział 40 pracowników firmy Hochland i ich rodziny oraz 50 uczniów szkół i ich opiekunów. Wykorzystanie gry podczas „Sprzątania świata” przyczyniło się do zebrania 8 worków odpadów z tworzyw sztucznych, 7 worków odpadów szklanych i 2 worków odpadów z papieru.
4.    Promowanie wzorcowych postaw prośrodowiskowych Pracowników 
Hochland w 2022 roku promował wzorcowe postawy prośrodowiskowe pracowników w życiu codziennym. Pracownicy-prelegenci przedstawiali podczas webinaru swoje ekologiczne zainteresowania pozostałym pracownikom i gościom – przedstawicielom samorządu. Firma zachęcała też do udziału w ekostoiskach podczas wydarzeń organizowanych razem z lokalnymi samorządami oraz do wzięcia udziału w konkursie na temat zasady 3R. W webinarze uczestniczyło 50 pracowników i 2 przedstawicieli lokalnych samorządów, a w warsztatach i pokazach stacjonarnych w Kaźmierzu i Węgrowie – łącznie 80 osób.
5.    Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
W 2022 roku Hochland zainaugurował cykliczne wydarzenia z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Pierwsza edycja akcji odbyła się w Kaźmierzu i Węgrowie, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne, oraz w biurze firmy w Poznaniu. Każda edycja ma na celu uwrażliwienie pracowników i lokalnej społeczności na tematy środowiskowe wynikające ze strategii firmy. W roku 2022 tematem przewodnim było oszczędzanie wody, niemarnowanie żywności oraz bioróżnorodność. Poza pracownikami zaangażowani byli przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji ekologicznych i ośrodków oświaty. W wydarzeniu łącznie wzięło udział: 500 pracowników firmy Hochland, 6 pracowników firm zewnętrznych, 200 osób z lokalnej społeczności w Kaźmierzu i Węgrowie, 2 organizacje ekologiczne, a także 3 przedstawicieli szkół i samorządu. W efekcie prowadzonej akcji zaobserwowano więcej zgłoszeń dotyczących możliwych optymalizacji w zakresie zużycia wody. W dużo większym stopniu zaczęto też segregować odpady.
6.    Dni cyfrowego sprzątania 
Hochland uruchomił cykliczne wydarzenie sprzątania dysków sieciowych, by zmniejszyć emisję CO2 wynikającą z utrzymania danych na serwerach. Akcja Dni cyfrowego sprzątania realizowana była we wszystkich lokalizacjach firmy Hochland w Polsce. Hochland dąży do redukcji śladu węglowego w każdym aspekcie funkcjonowania. W przygotowanie projektu zaangażowani byli pracownicy działu IT oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Hochland, a udział w akcji wzięli wszyscy pracownicy. Dzięki podjętym działaniom na dyskach zwolniono łącznie 33 GB, co stanowi ekwiwalent 627 kg CO2.
7.    Kartony zwrotne wielokrotnego użytku
W zakładzie produkcyjnym Hochland w Węgrowie we współpracy z dostawcą opakowań rozpoczęto stosowanie kartonów zwrotnych wielokrotnego użytku. Celem jest pięciokrotna rotacja i wielokrotne wykorzystanie kartonów, w których dostarczane są puste kubki Almette. Wdrożenie tej praktyki zmniejsza ilości wytwarzanych odpadów i zmniejsza wykorzystanie surowców. W roku 2022 zrealizowano zamierzony cel 5-krotnej rotacji, a w konsekwencji zmniejszono ilość odpadów opakowaniowych o ok. 8 ton na miesiąc.
8.    Mapa dekarbonizacji zakładów
Hochland wypracował mapę dekarbonizacji zakładów produkcyjnych i systematycznie realizuje inwestycje obniżające ślad węglowy, wspierając rozwój energii z odnawialnych źródeł i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Projekty wynikające z mapy dekarbonizacji są zaplanowane do realizacji do końca 2025 roku. Przykładem działań w 2022 roku jest projekt podczyszczalni ścieków w zakładzie produkcyjnym w Węgrowie. Realizacja projektu umożliwia redukcję zanieczyszczeń, które występują w ściekach w postaci nierozpuszczonej, co pozytywnie przekłada się na pracę miejskiej oczyszczalni ścieków w Węgrowie, do której z zakładu kierowany jest ściek przemysłowy. Odzyskany osad ściekowy jest przekazywany do biogazowni i jest z niego wytwarzana energia elektryczna.
9.    Promowanie ekologii i dobrostanu zwierząt
Hochland ciągle poprawia jakość współpracy ze swoimi interesariuszami, w tym z dostawcami mleka. Organizuje Konkurs na Najlepszego Dostawcę. W 2022 roku firma po raz dwudziesty wybrała najlepszych hodowców w 5 kategoriach: „Największa ilość mleka”, „Najlepsza jakość mleka”, „Największy wzrost ilości mleka”, „Dobrostan zwierząt” oraz „Rozwiązania proekologiczne, sprzyjające środowisku”. Hochland angażuje hodowców w działania na rzecz dobrostanu zwierząt (cel: 75% gospodarstw w kategorii A do 2025 roku) oraz redukcji śladu węglowego w gospodarstwach (działania inwestycyjne na rzecz środowiska). W 2022 roku na podstawie przeprowadzonych audytów potwierdzono, że kategorię A uzyskało 53% z dostawców mleka współpracujących z Hochland. W konkursie wyłoniono gospodarstwo wyróżniające się dbałością o środowisko naturalne: nawożące uprawy w oparciu o wyniki analiz prób glebowych, pozyskujące energię z instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, prowadzące własną oczyszczalnię ścieków, stosujące odzysk ciepła i wykorzysujące ciepłą wodę do mycia urządzeń.
10.    Hochland dzieli się tym, co dobre
Hochland w ramach programu „Hochland dzieli się tym, co dobre” współpracuje z Polską Akcją Humanitarną i Programem Pajacyk, wnosząc swój wkład w zmniejszenie problemu niedożywienia dzieci i jego następstw. Logo akcji umieszczone zostało na opakowaniach serów Hochland, aby konsumenci wiedzieli, że wybierając ten produkt, przeznaczają pewną część jego ceny na wsparcie potrzebujących dzieci. W 2022 roku w ramach Programu Pajacyk sfinansowano 150 tys. posiłków. Zaplanowano dodatkowo – w dłuższej perspektywie czasu – kampanię informacyjną w mediach, a także rozmowy z ekspertami. W listopadzie odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci.
Po raz pierwszy raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej i jest dostępny pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania