1. Komunikaty
Polska

Oświadczenie mleczarni Łobżenica (OSM) ws. Salmonelli w kefirze

Źródło: Łobżenica (OSM)
Autor: Janusz Górski
© łobżenica (osm)

W związku ze stwierdzeniem bakterii Salmonella spp w kefirze 200 g Zarząd mleczarni wydał oświadczenie:

„Szanowni Klienci

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy pragnie odnieść się do sytuacji z ubiegłego tygodnia, dotyczącej wycofania z rynku partii Kefiru w kubku 200g z terminem przydatności do spożycia 25.03.2023r., wyprodukowanego przez naszą Spółdzielnię. 

Próbki w/w kefiru w dniu 13.03.2023 r. zostały pobrane u jednego z naszych odbiorców w Wałczu przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu, w ilości 6 sztuk. Jedna próba przeznaczona została do badania w kierunku znakowania i organoleptyki, a 5 pozostałych w kierunku mikrobiologii: oznaczenie liczby Listeria monocytogenes oraz wykrywanie obecności bakterii Salmonella spp. 

W dniu 20.03.2023r. po otrzymaniu wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu, w związku z wykryciem obecności bakterii Salmonella spp. w 1 z 5 próbek, przesłał sprawozdanie z badań do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile, który pełni bezpośredni nadzór nad naszym zakładem. Po przekazaniu nam tej informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 20.03.2023r., podjęliśmy niezwłocznie procedurę wycofania produktu z rynku. W związku z tym, że podczas pobierania próbek do badań nie zostały dodatkowo zabezpieczone próbki kontrolne w miejscu pobrania, wysłaliśmy również naszą z prób arbitrażowych tej samej partii kefiru do akredytowanego laboratorium. 

Cała partia jaka była wyprodukowana to 2600 szt. W dniu 21.03.2023 r. z całej partii jaka została sprzedana, zabezpieczyliśmy u naszych odbiorców 24 szt., pozostała część partii została już spożyta - nie zgłoszono żadnych zachorowań.
22.03.2023 r., po opublikowaniu przez GIS w mediach OSTRZEŻENIA, dotyczącego obecności bakterii Salmonella spp. w naszym Kefirze, mieliśmy zakończoną już procedurę wycofania produktu z rynku. 

W dniu 23.03.2023 r. otrzymaliśmy sprawozdanie z wcześniej zleconego badania, które nie potwierdziło obecności bakterii Salmonella spp. W ramach naszych działań pobraliśmy również wymazy z linii produkcyjnych do badań na obecność bakterii Salmonella spp., których wyniki również są negatywne. 

Na podstawie różnych źródeł informacji, potwierdzonych badaniami, wiemy, że bakterie Salmonella spp. zostają zniszczone w procesie pasteryzacji mleka, a jeżeli doszłoby do wtórnego zakażenia produktu o środowisku kwasowym, takim jakie właśnie ma kefir (pH 4,2-4,6), drobnoustroje tego typu w nim giną.

Jako Zarząd zapewniamy Naszych klientów, że zostały zweryfikowane wszystkie etapy produkcji, wprowadzono dodatkowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów.”

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania