1. Komunikaty
Polska

Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska

Źródło: Hochland Polska
Autor: Janusz Górski
© hochland polska

Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska, a osadzenie go w strategii gwarantuje, że jest to stała część kultury organizacyjnej, spójna z misją i kluczowymi wartościami całej Grupy Hochland. Raport obejmujący działania w tym zakresie w roku 2021, w języku polskim i angielskim, można pobrać ze strony Hochland Polska.

Firma Hochland Polska jest obecna na polskim rynku od początku lat 90. Przyczyniła się istotnie do rozwoju rynku mleczarskiego, wykreowała szereg nowych kategorii produktowych i rozwinęła aktywną komunikację z konsumentami, wpływając na zmianę ich nawyków żywieniowych. Do portfela marek dostępnych w Polsce należą najpopularniejsze sery, Hochland oraz Almette, które produkowane są w dwóch zakładach produkcyjnych, w Kaźmierzu i Węgrowie. Od początku działalności Hochland Polska nie zapomina również o Zrównoważonym Rozwoju, do czego niezbędne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Ta właśnie idea od lat wyznacza sposób, w jaki marka prowadzi biznes, a cele zapisane w Wizji 2025 są wspólne dla całej organizacji, jak i każdego jej pracownika, niezależnie od jego miejsca pracy.

– Zrównoważony rozwój jest ważny dla Hochland od wielu lat i stanowi jeden z pięciu filarów naszej strategii. Przyroda i środowisko mają szczególne znaczenie dla branży mleczarskiej. Hochland jest ważnym elementem nie tylko tej branży, ale również środowiska w którym funkcjonuje. Mamy świadomość, że aby osiągnąć cele rozwojowe wszyscy musimy ze sobą ściśle współpracować i wspólnie szukać rozwiązań dla globalnych wyzwań. Szerokie aktywności Hochland na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań, inwestycji z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju stanowią wyznacznik trendów dla całej branży i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały, świadomy biznes. Firma Hochland jest zdeterminowana, żeby stać się częścią gospodarki niskoemisyjnej.  Stawia sobie również za cel wspieranie zasad dobrostanu zwierząt wśród dostawców mleka oraz zmianę opakowań produktów na takie, które będą mogły zostać podane recyklingowi. Szczególnie dumni jesteśmy z wdrożonych już oraz obecnie realizowanych inwestycji proekologicznych, w tym wspierających rozwój energii odnawialnej, a także z realizowanych kampanii edukacyjnych dla pracowników i działań na rzecz lokalnych społeczności – podkreśliła Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.  

Mając świadomość wpływu, jaki wywieramy na otoczenie społeczne oraz środowisko i przyjmując za to odpowiedzialność, Hochland Polska na swojej oficjalnej stronie opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2021. Plik jest gotowy do pobrania w wersji polskiej lub w języku angielskim. Z raportu można dowiedzieć się m. in. jak przebiega realizacja zielonego filaru strategii Zrównoważonego Rozwoju w aspekcie ograniczania śladu węglowego, zrównoważonych opakowań czy dobrostanu zwierząt, ponadto podsumowano w nim także działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników, ochrony bioróżnorodności czy rozwoju idei „Hochland się dzieli”.

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2021 w języku polskim: https://www.hochland-group.com/pl/Raport-CSR.htm

Pełna wersja raportu Raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2021 w języku angielskim: https://www.hochland-group.com/pl/Raport-CSR-ENG.htm

 

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania