TOP 20 Europa: 2022

Poniższe zestawienie przedstawia największe firmy mleczarskie z Europy ułożone według klucza przychodów ze sprzedaży. Ujmuje firmy prywatne i spółdzielnie mleczarskie. Firmy prezentowane w rankingu rosną z roku na rok dzięki aktywnie prowadzonej konsolidacji branży mleczarskiej oraz aktywnej realizacji działań eksportowych na rynki pozaeuropejskie. Część ich przychodów pochodzi ze sprzedaży nabiału mieszkańcom Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu przez spółki zależne operujące na tych kontynentach i regionach.

Przygotowując poniższe zestawienie kierowaliśmy się dostępnymi raportami finansowymi spółek i spółdzielni mleczarskich, a występujące tam waluty przeliczyliśmy na euro według kursu na ostatni dzień roku obrachunkowego. Forum Mleczarskie – tam gdzie to było możliwe – oddzieliło działy, które zajmują się produkcją innych rodzajów żywności lub innych dóbr FMCG przez co dlatego przedstawiony wynik finansowy nie jest wielkością wszystkich przychodów firmy. 

Należy wziąć pod uwagę, że część firm prywatnych nie ujawnia pełnych raportów finansowych, a jedynie przedstawia je w sposób ogólny, stąd takie określenia jak „około” lub „szacunek” występuje tam, gdzie dostępne informacje okazały się szczątkowe.

Dane polskich firmy podano w oparciu o otrzymane informacje i dostępne w KRS przeliczone na euro wg średniego kursu NBP na koniec 31 grudnia 2022 r.

1

Lactalis Groupe

28,3 mld euro
2

Nestlé Nutrition, Milk Products, Ice Cream

27,415 mld euro
3

Danone

23,118 mld euro
4

FrieslandCampina

14,076 mld euro
5

Arla Foods

13,793 mld euro
6

Unternehmensgruppe Theo Müller

ok. 8,800 mld euro
7

Savencia Fromage&Dairy

6,551 mld euro
8

Glanbia

5,642 mld euro
9

Sodiaal

5,500 mld euro
10

DMK

5,471 mld euro
11

Emmi

4,30 mld euro
12

Bel Groupe

3,595 mld euro
13

Agrial/Eurial

szac. 2,9 mld euro
14

Maitres Laitiers du Contentin (Avril)

2,4 mld euro
15

Tine

2,364 mld euro
16

Valio

2,236 mld euro
17

Hochland

2,2 mld euro
18

Grupa Polmlek

2,027 mld euro
19

Grupa Mlekovita

2,008 mld euro
20

Hochwald

1,97 mld euro