1. Know-How
  2. Seen Technologie

Seen Technologie wszystkich: 1

Oczyszczalnia i biofermentator w Grupie Mlekovita

Celem zrealizowanej inwestycji było nie tylko spełnienie wymaganych parametrów ścieków, tj. uzyskanie efektu ekologicznego przed zrzuceniem ich do rzeki Brok, lecz także...

pokaż