1. Know-How
  2. Wydarzenia/inwestycje
  3. Seen Technologie

Oczyszczalnia i biofermentator w Grupie Mlekovita

Celem zrealizowanej inwestycji było nie tylko spełnienie wymaganych parametrów ścieków, tj. uzyskanie efektu ekologicznego przed zrzuceniem ich do rzeki Brok, lecz także...

  • przeprowadzenie procesu fermentacji metanowej osadów poflotacyjnych, nadmiernych oraz serwatki i wytworzenie z nich biogazu - paliwa do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, w postaci pary;
  • przejęcie zwiększonych ładunków zanieczyszczeń docierających na istniejącą oczyszczalnię;
  • ustanowienie połączenia z istniejącą oczyszczalnią, celem zapewnienia elastyczności eksploatacji; wdrożenie rozwiązań minimalizujących ilość produkowanego osadu; wykorzystanie oczyszczonej wody do celów technologicznych;
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, co czyni obiekt samowystarczalnym i dochodowym.

Wykonawcą pod klucz jest firma Seen Technologie.