1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© pim

W dniu 30 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka w formie on-line, w którym wzięli udział: Prezes Izby Grzegorz Gańko, który przewodniczył spotkaniu, Dariusz Sapiński, Łukasz Kalinowski, Paweł Gaca, Paweł Pasternak oraz Dyrektor PIM Agnieszka Maliszewska. Zarząd PIM przyjął porządek i projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka. Ustalono termin posiedzenia Walnego na dzień 6 czerwca 2024 r., które odbędzie się w formie on-line. 

Jednym z głównym tematów posiedzenia był system kaucyjny, który uderzy w polski sektor mleczarski. Członkowie Zarządu po szerokiej dyskusji podjęli jednomyślnie decyzję, że Polska Izba Mleka będzie jednoznacznie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom i podejmować działania zmierzające do wyłączenia przetworów mleczarskich z tego systemu. W tej sprawie PIM będzie współpracować będzie także z innymi organizacjami mleczarskimi, które wyrażają takie samo stanowisko, aby polska branża mleczarska mówiła jednym głosem.

Następnie Zarząd PIM dyskutował nad Funduszem Ochrony Rolnictwa, który nakłada na podmioty mleczarskie ogromne zobowiązania finansowe. Zarząd PIM jednoznacznie stoi na stanowisku, że fundusz ten należy zlikwidować. W tym celu należy apelować nie tylko do administracji rządowej ale i zaangażować Członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Członkowie Zarządu poruszyli także sprawę wojny cenowej pomiędzy sieciami, która odbija się negatywnie na branże mleczarską. Prowadzona przez sieci działalność, która ma na celu promocję ich marek własnych produktów po zaniżonych cenach może spowodować, że z rynku zniknie część producentów. W prowadzonej dyskusji Zarząd PIM zauważył, że obecnej sytuacji dyskonty mogą zakończyć współpracę z jedną mleczarnią i pójść do kolejnej (nie koniecznie krajowej), która przyjmie ich warunki finansowe.

W związku z tym, że w najbliższym czasie branżę mleczarską czeka szereg wyzwań, Członkowie Zarządu podjęli decyzję o comiesięcznych spotkaniach w formie on-line lub stacjonarnej. 

Warte przeczytania