1. Aktualności
  2. Świat
Szwajcaria

Emmi z dobrym wynikiem rocznym

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
Siedziba firmy w Lucernie
Siedziba firmy w Lucernie
© emmi

Szwajcarska Grupa Emmi dobrze sobie poradziła w wymagającym otoczeniu rynkowym i osiągnęła w 2023 r. wzrost sprzedaży o 0,3% i wzrost organiczny na poziomie 3,5%. Po uwzględnieniu ujemnych skutków walutowych i przejęć sprzedaż wzrosła o 0,3% do 4,242 mld CHF (4,568 mld euro).

Grupie Emmi udało się znacząco poprawić swój roczny wynik dzięki znacznemu postępowi – szczególnie w strategicznej niszy schłodzonych deserów premium w USA i Włoszech, a także na ważnych rynkach wzrostowych takich jak Chile i Meksyk. W roku finansowym 2024 Grupa Emmi spodziewa się słabego organicznego wzrostu sprzedaży od 1% do 2%, ale dalszej poprawy marży zysku netto (5,0% do 5,5%). Firma osiągnęła organiczny wzrost na rynkach Szwajcaria (+3,8%) i Ameryka (+5,7%), spadek zaliczył dział Europa (-0,4%)

– Dzięki naszemu solidnemu modelowi biznesowemu, jasnej strategii i znaczącym usprawnieniom operacyjnym na rynkach zagranicznych byliśmy w stanie umocnić się w wymagającym otoczeniu rynkowym napędzanym inflacją i osiągnąć dodatni wynik roczny za 2023 rok. Dzięki dalekowzroczności, odpowiedzialnemu działaniu i innowacyjności poczyniliśmy istotne postępy zgodnie z naszymi priorytetami rozwoju na strategicznych rynkach i niszach – powiedziała Ricarda Demarmels, Dyrektor Generalna Grupy Emmi.

Zysk netto wyniósł 186,3 mln euro. Firma zatrudnia 9 346 osób. 

Grupa Emmi spodziewa się, że w 2024 r. ogólne warunki gospodarcze pozostaną trudne. Niepewność gospodarcza – charakteryzująca się utrzymującą się wysoką stopą inflacji i wysokimi kosztami produkcji, negatywnymi skutkami kursowymi i napięciami geopolitycznymi – doprowadziła do pogorszenia nastrojów konsumentów na wielu rynkach istotnych dla Emmi. W 2024 r. większość tych rynków spodziewa się stłumionego wzrostu gospodarczego, a na niektórych nawet tendencji recesyjnych. Oczekuje się, że to otoczenie rynkowe będzie miało wpływ na wzrost sprzedaży Emmi w perspektywie krótkoterminowej. Grupa Emmi będzie zatem w dalszym ciągu działać ze zwyczajową dyscypliną i ostrożnością, aby przeciwdziałać utrzymującej się presji na marże. Ponadto Grupa będzie w dalszym ciągu realizować programy efektywnościowe i oszczędnościowe, a tam, gdzie zajdzie taka potrzeba, odpowiedzialne podwyżki cen sprzedaży, a także kontynuować bieżącą transformację portfela zgodnie z priorytetami strategicznymi.

W roku finansowym 2024 Emmi spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży od 1% do 2%, czyli poniżej średnioterminowych oczekiwań na poziomie 2% do 3% ze względu na niepewność związaną z rozwojem wolumenów. Oczekuje się, że w Szwajcarii wzrost organiczny wyniesie od 0% do 1%, zgodnie z oczekiwaniami średnioterminowymi. W biznesie międzynarodowym oczekuje się organicznego wzrostu sprzedaży od 2% do 4% w dziale Ameryka i od 0% do 1% w dziale Europa. Na wielu rynkach zagranicznych utrata siły nabywczej spowodowana wysoką inflacją obserwowaną od dwóch lat przejściowo przełożyła się na pogorszenie nastrojów konsumentów. Ponadto silny frank szwajcarski utrudnia handel szwajcarskimi produktami eksportowymi. Dlatego Emmi spodziewa się, że organiczny wzrost sprzedaży w oddziałach w Ameryce i Europie w perspektywie krótkoterminowej w 2024 r. będzie niższy od oczekiwań średnioterminowych.

Warte przeczytania