1. Aktualności
  2. Świat
Unia Europejska

Spadek cen OMP na rynku commodities

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń według Komisji Europejskiej:

• ceny masła w UE: 453 €/100 kg, -2,6% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny OMP w UE: 227 €/100 kg, -7% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny WMP w UE: 344 €/100 kg, -3,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny sera cheddar w UE: 358 €/100 kg, -0,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• spotowa cena mleka IT wzrosła do 50,8 c/kg (23.07.2023);

• spadek kosztów paszy (-0,6%) i wzrost kosztów energii (+1,7%) w 29 tygodniu w porównaniu do poprzednich 4 tygodni;

• Stany Zjednoczone pozostają bardziej konkurencyjne cenowo w przypadku OMP i sera cheddar, Oceania w przypadku WMP, a teraz także w przypadku masła.

Warte przeczytania