1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Cena mleka w Unii stabilizuje się

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• ceny masła w UE: 470 €/100 kg, status quo z ostatnich 4 tygodni;

• ceny OMP w UE: 251 €/100 kg, +1,7% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny WMP w UE: 353 €/100 kg, +1,8% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny sera cheddar w UE: 359 €/100 kg, -2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• spotowa cena mleka IT w górę, obecnie 50 c/kg (11.06.2023);

• spadek kosztów paszy i energii (odpowiednio -1,4% i -0,2%) w 23 tygodniu w porównaniu do poprzednich 4 tygodni;

• UE wciąż bardziej konkurencyjna cenowo na maśle, Stany Zjednoczone pozostają bardziej konkurencyjne na OMP i cheddar, Oceania na WMP.

Warte przeczytania