1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Przełomowe porozumienie dla zapewnienia dostaw żywności

Źródło: Copa-Cogeca
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Wczoraj w Brukseli ministrowie energetyki państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady, w celu zaradzenia kryzysowi wysokich cen energii. Umowa stanowi ważny przełom, na który z niecierpliwością wyczekiwana jest europejska społeczność rolnicza. Rosnące koszty energii i ich wpływ na ceny energii elektrycznej, paliw, nawozów i innych materiałów do produkcji rolnej stawiają rolników i ich spółdzielnie pod dużym naciskiem. Gwałtownie rosnące ceny gazu i energii elektrycznej mają szczególny wpływ na niektóre sektory, przy czym wielu producentów jest na skraju załamania, boryka się z poważnymi problemami z płynnością i poważnie rozważa kontynuację swojej działalności.

W kontekście, w którym przystępność cenowa żywności stała się problemem ze względu na wzrost inflacji, mamy nadzieję, że uzgodnione wczoraj środki i ich wdrożenie przez państwa członkowskie przyniosą ulgę obywatelom Europy, a także społeczności rolniczej, która nadal jest zaangażowana w dalsze zapewnienie żywności wytwarzanej w zrównoważony sposób. Aby europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze mogli kontynuować działalność, kluczowe jest zapewnienie warunków do produkcji po przystępnych cenach, przyczyniając się do ograniczenia inflacji, ułatwiając sektorowi dostęp do energii i zmniejszając zmienność jej cen. Ponadto ważne jest, aby UE podejmowała dalsze wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw energii, z kluczową rolą bioenergii/biopaliw pochodzących z upraw. Ponadto nadwyżka zysków pochodzących z paliw kopalnych powinna być również wykorzystana na wsparcie sektora rolnego.

Przewodnicząca Copa, Christiane Lambert, skomentowała porozumienie i podkreśliła, że: – Państwa członkowskie powinny uznać naszą europejską produkcję rolno-spożywczą za niezbędną w odniesieniu do dostaw gazu oraz w kontekście uzgodnionych wczoraj środków dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Nasz sektor, który codziennie dostarcza żywność naszym obywatelom, powinien być wyłączony z wymogu ograniczenia zużycia energii w godzinach szczytu, ponieważ takie ograniczenie może spowodować poważne zakłócenia rynku i łańcucha dostaw, pozostawiając wielu naszych rolników w ciężkich warunkach.

Dodając do tego, Prezes Cogeca, Ramon Armengol, podkreślił znaczenie utrzymania płynności w sektorze: – W tej chwili wiele naszych spółdzielni rolniczych boryka się z problemami płynnościowymi z powodu wysokich cen energii. Kluczem jest pomoc w kontynuacji działania na poprzednich poziomach produktywności. Potrzebne są zrewidowane ramy tymczasowej pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych, aby lepiej dostosować je do celów łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych i zapewnić łatwiejszy dostęp do kredytów.

Copa i Cogeca nadal uważnie śledzą wydarzenia związane z tą umową i oczekują, że uzyskają dodatkową jasność co do wdrażania tych środków przez państwa członkowskie

Warte przeczytania