1. Aktualności
  2. Świat
Niemcy

Hochland notuje wzrost i wyraża optymizm

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Sprzedaż serów w Grupie Hochland wzrosła o 0,6% do 412 500 ton, a dzięki niezbędnym podwyżkom cen osiągnięto obrót w wysokości 2,2 mld euro. Pomimo rekordowej inflacji, wstrzemięźliwości zakupowej i historycznie wysokich cen mleka w Niemczech, rozwój sprzedaży w obszarach biznesowych Grupy Hochland pozostał w zasadzie stały.

Hubert Staub, Dyrektor Finansowy Hochland SE, podsumował: – Stabilny biznes marek i wzrost w branży gastronomicznej zrekompensował spadające wolumeny w obszarach działalności private label i co-packing, dzięki czemu osiągnięto ogólny wzrost sprzedaży o 0,6% do 412 500 ton.

Zagraniczne spółki zależne, przede wszystkim Rumunia, wykazały zadowalający rozwój udziału w rynku, podczas gdy sprzedaż w innych krajowych spółkach wschodnioeuropejskich była stabilna. Dzięki wprowadzonym podwyżkom cen obroty wzrosły do 2 mld euro, ale sytuacja w Niemczech była niezadowalająca. Biznes w USA rozwijał się dobrze, zarówno w filii inżynieryjnej Hochland Natec, jak i w amerykańskiej filii Franklin Foods.

Kontynuacja głównych projektów inwestycyjno-budowlanych oraz pomyślne zakończenie dużego projektu S/4 HANA w niemieckich lokalizacjach serowarskich to kamienie milowe w ofensywie inwestycyjnej Grupy Hochland, która rozpoczęła się jeszcze w 2021 r. Budowa i uruchomienie w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania w zakładzie w Schongau zostały w pełni ukończone. Wzrost mocy produkcyjnych i rozbudowa obszaru wysyłkowego w centrali w Heimenkirch przebiegły zgodnie z planem.

Również w 2022 roku firma Hochland była zajęta strategią klimatyczną całej grupy. Aby osiągnąć ambitne cele w zakresie ochrony klimatu we wszystkich zakładach produkcyjnych, międzynarodowe zespoły ds. zrównoważonego rozwoju pracowały nad zindywidualizowanym planem redukcji emisji CO2e do 2025 r. Plany przewidują redukcję o 50% na tonę wyrobów gotowych. – Krok po kroku wyznaczamy kurs na zrównoważone i niskoemisyjne zarządzanie energią i ponownie zastanawiamy się nad zaopatrzeniem w energię w zakładach grupy – powiedział Josef Stitzl, Dyrektor Operacyjny Hochland SE. Firma Hochland Deutschland GmbH uzyskała naukową walidację swoich celów w zakresie emisji CO2e w ramach Science Based Targets Initiative dwa lata po przystąpieniu, potwierdzając w ten sposób swoją ścieżkę redukcji poprzez międzynarodowo uznaną normę zgodnie z celami międzynarodowego porozumienia klimatycznego z Paryża. Ponadto firma Hochland Deutschland GmbH sprzedała około 300 mln kg mleka z hodowli typu 3 na produkty serowe, w tym świeży ser alpejski Almette wyprodukowany w 100% z mleka alpejskiego i Grünländer.

Perspektywy 2023

Zarząd pozostaje ostrożnym optymistą co do bieżącego roku obrotowego: – Uwarunkowania gospodarcze, takie jak słaby wzrost, powściągliwość konsumentów i wciąż wysoka inflacja, nie ułatwią nam pracy. Znane kwestie polityki mleczarskiej, takie jak dobrostan zwierząt i ochrona klimatu, obowiązkowe pochodzenie etykietowanie i zbliżający się zakaz reklamy żywności w ramach strategii żywieniowej niemieckiego rządu będą nadal obecne i będą stanowić dla nas wyzwania. Rok 2022 był trudnym rokiem, zwłaszcza w Niemczech. Jesteśmy jednak przekonani, że w 2023 ponownie osiągniemy lepsze wyniki – podsumował Dyrektor Generalny Peter Stahl.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania