1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Import nabiału z Ukrainy nie ma wpływu na polski rynek

Źródło: Forum Mleczarskie za KZSM-ZR
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W oświadczeniu przedstawionym na stronie Związku, Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ocenił, że – Import mleka i produktów mlecznych nie ma istotnego wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych oprócz 17-tu produktów na liście tej znalazło się mleko i przetwory mleczne. Jednocześnie ww. rozporządzeniu odwołuje się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Ma to istotne znaczenie bo w załączniku I-szym w części XVI do ww. rozporządzenia wymienione jest mleko i wszystkie przetwory mleczne.

Odpowiadając na pytanie czy wpłynie to w sposób istotny na rynek ,,mleczny” w Polsce odpowiedz jest następująca: w roku 2022 import produktów mlecznych z Ukrainy w największym stopniu dotyczył masła, bo wyniósł około 20% wartości całego importu do Polski. W pozostałych produktach był niewielki – mówi Waldemar Broś.

Ponadto, w 2022 r. import z Ukrainy stanowił w przypadku mleka i śmietana w proszku ok. 5,5% całego importu, serwatki w proszku ok. 3,0%, a serów i twarogów ok. 2,5%.

W roku bieżącym import mleka i produktów mlecznych jest znikomy i wynosi: 0,003% – dot. mleka, ok. 2% – dot. masła i ok. 3% – dot. mleka i śmietany w proszku i nie ma wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania