1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Kwestie energetyczne to dla nas priorytet

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© mlekpol (sm)

Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu mleczarni Mlekpol (SM) powiedział jasno: – Mlekpol od wielu lat priorytetowo traktuje kwestie racjonalnego i ekologicznego zarządzania obszarem energetyki. Podczas zakupu urządzeń lub wyboru technologii dużą uwagę zwracamy na zużycie energii, chłodu oraz wody, mając świadomość, że to wybór na długie lata, a mało efektywne urządzenia wygenerują bardzo duże koszty zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe.

– Polska gospodarka energetyczna nadal w ponad 70% bazuje na węglu kamiennym. Mlekpol, w drodze do dekarbonizacji, już dwa lata temu całkowicie zaprzestał używania węgla kamiennego, zastępując go niskoemisyjnymi paliwami jak gaz i olej opałowy, redukując emisję z tym związaną o ponad 50%. 

– Nasza firma w celu osiągnięcia wyższej efektywności energetycznej uruchomiła już dwie własne elektrociepłownie bazujące na paliwach niskoemisyjnych, produkujące na własne potrzeby prąd i ciepło w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Na budowę kolejnych trzech takich elektrociepłowni uzyskaliśmy już promesy koncesyjne – podkreślił nasz rozmówca.

– W związku z najwyższym standardem zarządzania czynnikami energetycznymi i dążeniem w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego Mlekpol stawia na budowę własnych biogazowni. Obecnie w zakładzie w Grajewie zakończyła się budowa i trwa uruchamianie pierwszego w naszej grupie bioreaktora beztlenowego, który zagospodaruje wszystkie organiczne odpady produkcyjne i osady z zakładowych oczyszczalni. Z powstałego biogazu produkowana będzie energia elektryczna i cieplna wykorzystywana w procesach technologicznych Spółdzielni – wyjaśnił Wiceprezes Groszyk.

– Jednym z najbardziej energochłonnych procesów w branży mleczarskiej jest wytwarzanie chłodu. Dlatego w tym obszarze dokonaliśmy szeregu modernizacji, mających na celu zwiększenie efektywności pracy maszynowni chłodniczych. Obejmowały one wymianę urządzeń sprężarkowych na modele o wyższej sprawności. Wdrożyliśmy również bardzo oszczędne rozwiązanie realizujące przeponowy odzysk ciepła skraplania par amoniaku. Odzyskane ciepło w postaci gorącego glikolu służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej, do podgrzania wody w procesach przemysłowych oraz do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych – dodał Wiceprezes Zarządu mleczarni Mlekpol (SM).

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania