1. Aktualności
  2. Polska
Australia

Australia zmniejsza produkcję mleka, ale zwiększa eksport serów

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Prognozuje się, że produkcja mleka w Australii w 2023 r. spadnie o kolejne dwa procent do 8,4 mln ton, po szacunkowym sześcioprocentowym spadku w 2022 r. do 8,55 mln ton. Spadek ten jest spodziewany pomimo dużego wzrostu cen skupu mleka z gospodarstw rolnych w sezonie 2022/23. Przetwórstwo mleka w zakładach mleczarskich spadnie do 5,535 mln ton z szacowanych 5,685 mln ton w 2022. Australia nadal koncentruje się na produkcji sera, która utrzyma się na względnie stabilnym poziomie w 2023 r. Natomiast ilość masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku prawdopodobnie spadnie zarówno w wolumenach produkcji jak i eksportu.

Ogólne perspektywy warunków produkcji w 2023 r. pozostają dobre. Ceny skupu mleka są na rekordowych poziomach, a ceny siana są niskie, ceny zbóż paszowych prawdopodobnie zaś spadną po kolejnym rekordowym zbiorze. Mimo że ceny nawozów i energii są wysokie, oczekuje się, że rentowność producentów mleka będzie bardzo dobra. Analitycy uważają, że interwencja rządu w celu poprawy dostępności siły roboczej będzie kluczem do odblokowania australijskiego potencjału zwiększenia produkcji mleka, ale na horyzoncie nie widać żadnej znaczącej zmiany polityki.

Przewiduje się, że spożycie świeżego mleka w 2023 r. spadnie nieznacznie o około 1% do 2,42 mln ton, co stanowi kontynuację ogólnego trendu z ostatnich pięciu lat.

Australia nadal koncentruje produkcję na serach, a wolumen osiągnie poziom 395 tys. ton w 2023 r., co stanowi niewielki spadek w stosunku do szacunków 400 tys. ton.

Przemysł mleczarski jest od wielu dziesięcioleci jednym z głównych gałęzi przemysłu rolnego w Australii. Wielkość stada mlecznego osiągnęła najwyższy poziom w 2002 r. i wyniosła 2,369 mln sztuk, a produkcja mleka również osiągnęła szczyt w tym samym okresie na poziomie 11,608 mln ton. Było to zaledwie dwa lata po deregulacji przemysłu mleczarskiego.

W latach 2002-2021 rolnicy zmniejszyli wielkość stada mlecznego o 35% do 1,365 mln sztuk i zmniejszyli liczbę gospodarstw mlecznych o około 56%. Spadek produkcji sięgnął 22%, z 11,6 mln ton w 2002 r. do 9,1 mln ton w 2021 r. W tym okresie średnia wielkość stada mlecznego wzrosła o prawie 50% z około 200 sztuk do 295 sztuk.

Główny Australijski Urząd Statystyczny prognozuje, że konsumpcja sera pozostanie stabilna w 2023 r. na poziomie 320 tys. ton. Pomimo presji inflacyjnej oczekiwanej przez rząd Australii, która utrzyma się długo w 2023 r., co zmniejszy dochód rozporządzalny konsumentów, oczekuje się, że ogólna konsumpcja sera będzie w miarę stabilna. Konsumenci zareagują, dostosowując swoje zachowania zakupowe do rosnących kosztów życia poprzez takie środki jak zmniejszenie ilości posiłków poza domem i zmianę struktury popytu: więcej serów z niższej półki i mniej plastrów, a więcej serów w porcjach.

Australia jest jednym z najbogatszych krajów na świecie i według Global Wealth Report 2022 według Credit Suisse Australia zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem mediany majątku na osobę dorosłą w 2021 r. W połączeniu z tym, według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydatki gospodarstw domowych w Australii na żywność i restauracje w należą do najniższych na świecie. Dlatego konsumenci zdaniem analityków mogą utrzymać ogólne spożycie sera na podobnym poziomie jak obecnie.

Australijscy statystycy szacują spożycie sera (krajowego i importowanego) w 2022 r. na 320 tys. ton. Jest to wzrost o 10 tys. ton w stosunku do wyniku z 2021 r. i jest związany z przewidywaniami poprawy popytu krajowego po otwarciu granic i zniesieniu ograniczeń covidowych.

Te same źródła prognozują, że eksport serów w 2023 r. wzrośnie umiarkowanie do 170 tys. ton z szacunkowych 160 tys. ton. Również eksport sera do Japonii (główny partner handlowy Australii w zakresie handlu serem) ma w 2023 r. częściowo powrócić do poziomu sprzed COVID-19 po tym, jak pod koniec 2022 r. jego gospodarka zaczęła się otwierać po ograniczeniach związanych z pandemią.

Australia jest eksporterem netto sera, który jest największym eksportowanym asortymentem mleczarskim. W 2021 roku około 40% całego sera wyprodukowanego w Australii zostało wyeksportowane.

Warte przeczytania