1. Aktualności
  2. Świat
Australia

Anemiczny prognozowany wzrost produkcji mleka w Australii

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski

Według amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) produkcja mleka w 2022 r. w Australii wzrośnie umiarkowanie do 9,1 mln ton tj. o ledwie 1%. To niewiele zważywszy, że poprzednio Australia notowała znaczące spadki wskutek niedoboru siły roboczej w stanach tradycyjnie odpowiadających za największe wolumeny produkcyjne (wskutek pandemii SARS-CoV-2). Innym powodem były rekordowo wysokie ceny wołowiny. Odnotowane później wyższe od przeciętnych opady stworzyły bardzo dobre warunki paszowe, ale ceny mleka pozostały wysokie. Amerykańscy analitycy przewidują, że wpływ czynników negatywnych pozostanie silniejszy i nie pozwoli na istotniejszy wzrost produkcji.

Przemysł mleczarski od wielu dziesięcioleci jest jednym z głównych sektorów rolnictwa w Australii, ale wielkość stada udojowego osiągnęła najwyższy poziom w 2002 r. i wyniosła 2,369 mln sztuk, a produkcja mleka w tym samym czasie sięgnęła 11,61 mln ton. Było to zaledwie dwa lata po deregulacji przemysłu mleczarskiego, który chronił produkcję w mniejszych stanach i mniejszych dostawców i – w efekcie – przyniósł koncentrację produkcji w południowej części kraju. 

W latach 2002-2020 zmniejszyła się o 40% całkowita wielkość stada udojowego (do 1,41 mln sztuk bydła). Spadła o 60% liczba gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Średnia wielkość stada wzrosła o ponad 50% z około 180 sztuk do 280 sztuk. 

Przewiduje się, że spożycie świeżego mleka w 2022 r. nieznacznie wzrośnie o ok. 1% do 2,5 mln ton Urząd statystyczny w Canberrze prognozuje, że produkcja serów osiągnie 370 tys. ton w 2022 r., co stanowi niewielki wzrost z poziomu 360 tys. ton. Przewiduje się, że produkcja serów będzie stanowić 39% całkowitej produkcji mleka płynnego lub 57% mleka płynnego dostępnego do wytwarzania produktów. Od 2015 r. obserwuje się wyraźny trend większego zainteresowania przetwórców: pięć lat temu sery stanowiły tylko 35% krajowej produkcji mleka płynnego i 49% mleka płynnego wykorzystywanego do produkcji.

W 2021 r. nastąpiła krótkoterminowa zmiana w kierunku wzrostu produkcji WMP i produkcji masła wskutek odejścia od produkcji sera  wobec krótkoterminowych korzyści z eksportu do Chin. Przez pierwsze 10 miesięcy 2021 r. ceny serów z regionu Oceanii (głównie Nowej Zelandii i Australii) wzrosły o 9%więć procent, podczas gdy masła i WMP wzrosły o 30%.

Chiny odegrały znaczącą rolę w stymulowaniu światowego popytu na produkty mleczne w 2021 r. Analitycy twierdzą jednak, że wraz ze wzrostem krajowej produkcji mleka w Chinach i gromadzeniem zapasów produktów mleczarskich w 2021 r. popyt na import z Chin może się zmniejszyć w 2022 r.

Warte przeczytania