1. Aktualności
  2. Polska
Holandia

Aldi i FrieslandCampina promują zrównoważony rozwój

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© frieslandcampina

Wraz z 43 holenderskimi hodowcami bydła mlecznego rozpoczęto projekt „Bogate w zioła użytki zielone”. W ramach tego projektu 80 hektarów pastwisk zostanie obsianych mieszanką różnych rodzajów trawy i ziół. Bogate w zioła łąki są atrakcyjne dla wielu gatunków owadów i ptaków łąkowych, a tym samym przyczyniają się do poprawy różnorodności biologicznej.

Projekt Grassland dobrze wpisuje się w ambicje zrównoważonego rozwoju Aldi i FrieslandCampina.

– Duża część naszej oferty mleczarskiej i serowej jest ujęta w ramy certyfikatu PlanetProof. Obecnie szukamy jeszcze więcej możliwości, aby przyczynić się do uczynienia łańcucha mleczarskiego bardziej zrównoważonym – powiedział Wouter Lefevere, Dyrektor Zarządzający ds. Zarządzania kategoriami w Aldi w Holandii. – Wspaniałą, nową inicjatywą jest stworzenie dodatkowych bogatych w zioła użytków zielonych we współpracy z hodowcami bydła mlecznego FrieslandCampina. Wspieramy ich przez pięć lat, aby zasiać kilka hektarów ziemi mieszanką różnych rodzajów trawy i ziół. Powstanie łącznie 80 hektarów bogatych w zioła użytków zielonych. Jest to równe całkowitej powierzchni wszystkich oddziałów i centrów dystrybucyjnych Aldi w Holandii.

Dustin Woodward, Dyrektor Zarządzający FrieslandCampina Holandia dodał – Cieszymy się, że nasz partner Aldi inwestuje we wspieranie naszych członków hodowców bydła mlecznego w celu dalszej poprawy różnorodności biologicznej na wsi. Współpraca taka jak ta, w której producent, detalista i rolnik wspólnie inwestują w zrównoważoną przyszłość, robi różnicę. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i mamy nadzieję, że ta współpraca zainspiruje również inne strony do współpracy z nami na rzecz większej różnorodności biologicznej i bardziej zrównoważonego łańcucha mleczarskiego.

O projekcie Grassland

Projekt trwa pięć lat. W ramach przygotowań do realizacji projektu Aldi prowadziło rozmowy z Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) i Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Hodowcy bydła mlecznego zgłosili się do udziału w projekcie za pośrednictwem melkweb, strony internetowej FrieslandCampina. Zasięg w całej Holandii był jednym z kryteriów wyboru uczestników projektu. Uczestniczący hodowcy bydła mlecznego otrzymują rekompensatę od Aldi za budowę i wysiłek. Pastwiska wysiewa się trawą i ziołami w sierpniu i wrześniu.

Warte przeczytania